Záverečná výzva na prihlásenie sa na program „SUSI Študentský líder“ – 11. január 2021 – Strávte leto na americkej univerzite 

Letné semináre v USA pre študentských lídrov sú 5 týždňové akademické programy, ktorých cieľom je prehĺbiť znalosti o USA a zároveň podporiť líderské schopnosti študentov na bakalárskom stupni štúdia. Pobyt pozostáva zo seminárov, diskusií, skupinových prezentácií, a štúdia textov. Školské aktivity budú doplnené exkurziami, návštevami múzeí, tematickými výletmi a rôznymi aktivitami na podporu vodcovských schopností a tiež dobrovoľníckymi aktivitami.

2021 Hostiteľské univerzity pre vybrané témy

  • Americký inštitút pre občiansku angažovanosť – University of South Carolina
  • Americký inštitút pre vzdelávanie a budúcu prácu – University of Massachusetts-Boston

Na program sa môžu hlásiť študenti z iného ako elitného prostredia, zo znevýhodnených skupín, etnických menšín, jednotlivci so zdravotným postihnutím, aj členovia LGBTI komunity.

Uzávierka podávania žiadostí bude je 11. januára 2021.

Zašlite prosím svoju žiadosť a akékoľvek otázky týkajúce sa programu slovenskej Fulbrightovej komisii a Veľvyslanectvu USA v Bratislave na obidve emailové adresy: office@fulbright.sk a contact_bratislava@state.gov.
Plnehradený program sa uskutoční v mesiacoch júl – august 2021. Konkrétny termín upresníme neskôr.
Pre podrobnejšie informácieprihlášku ako aj kritéria pre uchádzačov kliknite sem.