Zápas za slobodné a demokratické Slovensko stále prebieha

EU and Slovak Flags

Spolu so svojimi slovenskými priateľmi a partnermi si veľvyslanectvo USA 17. novembra pripomenulo jeden z najvýznamnejších slovenských štátnych sviatkov: Deň boja za slobodu a demokraciu. Tento deň nám pripomína hrdinské boje obyčajných slovenských a českých študentov proti nacistickej okupácii v roku 1939, ako aj výzvy k slobode a demokracii v roku 1989 v Bratislave a Prahe. Ako sa Slovensko blíži k dvadsiatemu piatemu výročiu nezávislosti o niekoľko týždňov, nastáva vhodný okamih posúdiť, nakoľko sa splnili sny tých, čo bojovali za slobodnú a zvrchovanú vlasť v Európe. Nazdávam sa, že odpoveď môže znieť: „Nesmierne dobre“. Napriek tomu musia Slováci ostať ostražití, aby ochránili ťažko nadobudnutú bezpečnosť, blahobyt a nezávislosť.

Slovenský ľud si zaslúži uznanie za pozoruhodný pokrok, aký jeho krajina urobila za ostatných 25 rokov. Jeho rozhodnutie formovať svoj osud v rámci transatlantických a európskych štruktúr, teda v Európskej únii a NATO, nepochybne umožnilo dosiahnuť tieto prírastky prostredníctvom politických, bezpečnostných a ekonomických väzieb. Bohužiaľ, v ostatných rokoch zaznievajú aj silnejúce hlasy, ktoré sa snažia zdiskreditovať transatlantický projekt a liberálnu demokraciu.

Politickí vodcovia Slovenska však dali jasne najavo, že iba integrácia, spolupráca a demokratické vládnutie môžu zaistiť trvalú bezpečnosť a prosperitu, akú občania Slovenska očakávajú a akú si zaslúžia. Októbrové spoločné vyhlásenie prezidenta Andreja Kisku, premiéra Róberta Fica a predsedu parlamentu Andreja Danka jasne a jednoznačne vyjadrilo lojalitu voči Európskej únii a NATO, ktoré sú základnými kameňmi transatlantického projektu. Navyše úsilie Slovenska priblížiť sa ešte viac k jadru Únie ďalej ukazuje jeho politickú angažovanosť v otázke budúcnosti Európy. Slovenskí politickí vodcovia tým pomáhajú zabezpečiť budúcnosť svojej krajiny ako súčasti Európy, ktorá je celistvá, slobodná a mierová.

Aj činy slovenských občanov, ktorí bojujú na obranu tvrdo získaných výdobytkov posledných 25 rokov ma povzbudzujú. Voliči v novembrových krajských voľbách veľmi zreteľne odmietli politikov, ktorí šíria neznášanlivosť a strach a vyzývajú na ukončenie euroatlantickej integrácie krajiny. Práve tak ako ich rodičia a starí rodičia počas druhej svetovej vojny či v Novembri 1989, aj Slováci v roku 2017 vyhlasujú, že títo jednotlivci neponúkajú nijaké riešenia a odpovede. V minulých skúškach ich riešenia a skutky nepriniesli ľuďom nič iné okrem trápenia.

Na prahu svojich 25. narodenín má Slovensko mnoho čo oslavovať. Toto šťastné výročie je dobrou príležitosťou uctiť si úsilie generácií Slovákov, ktorí vytvorili krajinu, ktorá je dnes slobodná a prekvitá. Ich odkaz je spojený s veľkou zodpovednosťou – za to, aby ho spoločnosť dokázala chrániť a ďalej stavať na ich úspechoch. Ale je to zodpovednosť, ktorú prevažná väčšina Slovákov – aj politických vodcov, aj bežných občanov – prijíma s nadšením. Keď si pripomíname úspechy slovenskej minulosti, oslavujeme výsledky jej súčasnosti a očakávame budovanie pre budúcnosť. Spojené štáty sú hrdé, že stoja pri vás, tak ako od samého začiatku – ako priateľ, ako partner a ako spojenec.