Málokto vyťaží z obchodnej dohody viac ako Slovensko

Spojené štáty a jedenásť partnerov z ázijsko-tichomorského regiónu tento mesiac vyrokovali podmienky Transpacifického partnerstva. Urobili tak významný krok k podpísaniu prelomovej obchodnej dohody. TPP spojí trhy dvanástich krajín, ktoré spolu predstavujú takmer štyridsať percent svetového hospodárstva. Po uvedení do praxe partnerstvo podnieti ekonomický rast a posilní konkurencieschopnosť. TPP zabezpečuje vysoké štandardy v oblastiach ako napríklad vymožiteľnosť v pracovných vzťahoch a ochrane životného prostredia, slobodný a otvorený internet, ochrana duševného vlastníctva či transparentnosť. Navyše dlhodobo posilní americké hospodárske a strategické vzťahy v ázijsko-tichomorskom regióne.

Podobne jedinečnú príležitosť na posilnenie strategického partnerstva so Spojenými štátmi má aj Európa vďaka pripravovanej dohode o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, známej ako T-TIP. Vybudovanie silnejšieho transatlantického hospodárskeho partnerstva pomôže vytvoriť pracovné miesta a povzbudí ekonomický rast. Medzi podnikateľmi a ich potenciálnymi zákazníkmi dnes stojí množstvo colných a administratívnych prekážok, ktoré brzdia obchod a investície. Odstránením týchto prekážok pomôžeme európskym podnikom jednoduchšie osloviť amerických spotrebiteľov a naopak.

USA a EÚ majú šancu nastaviť obchodné štandardy založené na spoločných hodnotách. Môžeme stavať na našich spoločných záväzkoch chrániť práva zamestnancov, zabezpečiť ochranu životného prostredia, poskytovať našim rodinám bezpečné potraviny a chrániť duševné vlastníctvo. Podobne ako TPP, aj T-TIP má potenciál ukázať svetu, že pre vytváranie obchodných príležitostí nie je nutné obetovať vysoké štandardy.

Len málo ekonomík môže z týchto pozitívnych zmien vyťažiť viac ako tá slovenská. Jadrom slovenského hospodárstva sú malé a stredné podniky, ktoré predstavujú až 99 percent všetkých firiem a vytvárajú takmer tri štvrtiny pracovných miest. Napriek tomu jestvuje priestor na rast. Hoci je Slovensko veľmi otvorenou ekonomikou a vyváža až 90 percent svojho HDP, malé a stredné podniky sa na vývoze podieľajú zhruba len štvrtinou. Aktuálne štatistky ukazujú, že svoje výrobky do USA v súčasnosti vyváža vyše 400 slovenských spoločností. Naším cieľom je, aby toto číslo v budúcnosti rástlo.

S európskymi partnermi budeme naďalej pracovať na tom, aby bolo Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo ambicióznou dohodou, ktorá splní spoločné ciele, zväčší objem vzájomného obchodu a investícií a na oboch stranách Atlantiku prispeje k väčšej prosperite.

http://komentare.hnonline.sk/komentare-167/malokto-vytazi-z-obchodnej-dohody-viac-ako-slovensko-953194