Vzdelanie je dôležitá investícia

Teacher and students in classroom

Vzdelanie je základom pre prosperitu a tvorbu príležitostí. Posilňuje našu demokraciu, obohacuje občiansky život a slúži ako cesta k hospodárskemu úspechu. Zároveň kultivuje talent a kreativitu mladých, vedie ich k spájaniu sa s ostatnými ľuďmi a inšpiruje ich k objavovaniu a analyzovaniu sveta, v ktorom žijú. Pri vzdelávaní je dôležitý každý – ľudia na akademickej pôde, v biznise či vo vláde.

Počas mojich prvých mesiacov strávených na Slovensku som bol ohromený slovenskými úspechmi v podnikaní, umení, vo vede a spravovaní krajiny. Ale počul som aj, že udržanie tejto trajektórie čelí výzvam, ako je nedostatok kvalifikovaných pracovných síl, vysoká nezamestnanosť, únik mozgov, marginalizovanie menšín, korupcia a vzostup dezinformácií a extrémizmu. Práve vklad do vzdelania je nevyhnutným predpokladom, ako tieto výzvy zvládnuť. Slovensko zvyšuje výdavky na vzdelávanie z 3,8 percenta HDP smerom k 5,2 percentám, čo je priemer OECD. Sú to dobre investované peniaze.

Efektívnejší vzdelávací systém môže pomôcť Slovensku prejsť od hospodárstva založeného na výrobe k poznatkovej ekonomike. Zároveň mladých ľudí vyzbrojí kritickým myslením, ktoré budú potrebovať, aby v dnešnom čoraz chaotickejšom informačnom a spravodajskom prostredí dokázali odlíšiť fakty od dezinformácií. To si vyžaduje investíciu do vzdelávania učiteľov, ponuky širšej palety kurzov v oblasti vedy, technológií, strojárstva, matematiky a podpory kritického a kreatívneho myslenia, ktoré je predpokladom argumentačných a komunikačných zručností.

Do slovenského vzdelávania investuje aj americké veľvyslanectvo. Spolu s partnermi sa usiluje o rozšírenie vzdelávacích príležitostí pre Slovákov. Prostredníctvom Fulbrightovej komisie a poradenských centier EducationUSA slovenským študentom, učiteľom a akademikom ponúkame príležitosť študovať v USA, rozšíriť si horizonty a získať nové zručnosti. Doporučujem vám pozrieť si viac o týchto programoch na adrese http://www.fulbright.sk/studium-v-usa.

Silné partnerstvo medzi školami, podnikateľským sektorom a vládou dokáže mladé talenty kultivovať efektívnejšie a úspešnejšie ako strnulé ekonomiky a komunity. Naše mladé mozgy nás potrebujú, a my, viac ako kedykoľvek predtým, potrebujeme ich.