Vystúpenie ministra zahraničných vecí Antony J. Blinkena ohľadom hrozby Ruska pre mier a bezpečnosť v Bezpečnostnej rade OSN

MINISTER BLINKEN: Vážený pán prezident, táto rada bola dnes zvolaná, aby prediskutovala implementáciu Minských dohôd, cieľ, ktorý všetci zdieľame, napriek tomu, že Rusko ho neustále porušuje. Tieto dohody, ktoré boli prerokované v rokoch 2014 a 2015 a ktoré podpísalo Rusko, zostávajú základom mierového procesu na vyriešenie konfliktu na východe Ukrajiny.

Hlavnou zodpovednosťou tejto rady – samotným dôvodom jej vytvorenia – je zachovanie mieru a bezpečnosti. Môžeme povedať, že najbezprostrednejšou hrozbou pre mier a bezpečnosť je hroziaca ruská agresia proti Ukrajine.

Stávky siahajú ďaleko za hranice Ukrajiny. Toto je moment nebezpečenstva pre životy a bezpečnosť miliónov ľudí, ako aj pre Chartu Organizácie Spojených národov a medzinárodného poriadku založeného na pravidlách, ktorý zachováva stabilitu na celom svete. Táto kríza priamo ovplyvňuje každého člena tejto rady a každú krajinu na svete.

Pretože základné princípy, ktoré udržujú mier a bezpečnosť – princípy, ktoré boli zakotvené po dvoch svetových vojnách a studenej vojne – sú ohrozené. Zásada, že jedna krajina nemôže násilím meniť hranice inej. Zásada, že jedna krajina nemôže diktovať inej možnosti alebo politiku, ani to, s kým sa bude spájať. Princíp národnej suverenity.

Toto je presne ten druh krízy, kvôli ktorej bola OSN – a konkrétne táto Bezpečnostná rada – vytvorená, aby takejto kríze zabránila.

Musíme sa zaoberať tým, čo Rusko práve robí Ukrajine.

Za posledné mesiace, bez provokácie alebo ospravedlnenia, Rusko zhromaždilo viac ako 150 000 vojakov okolo ukrajinských hraníc, v Rusku, Bielorusku, a na okupovanom Kryme. Rusko tvrdí, že tieto sily sťahuje. Nevidíme, žeby sa to dialo. Naše informácie jasne naznačujú, že tieto sily – vrátane pozemných jednotiek, lietadiel, lodí – sa v najbližších dňoch pripravujú na útok proti Ukrajine.

Nevieme presne, ako sa veci vyvinú, ale tu je to, čo môže svet očakávať, že sa vyvinie. V skutočnosti sa to odvíja práve teraz, dnes, keď Rusko podniká kroky na ceste k vojne a k hrozbe vojenskej akcie.

Po prvé, Rusko plánuje zámienku pre svoj útok. Mohlo by ísť o násilnú udalosť, z ktorej bude Rusko viniť Ukrajinu, alebo o obvinenie, ktoré Rusko vznesie proti ukrajinskej vláde. Nevieme presne, akú podobu bude mať. Mohlo by ísť o vymyslené takzvané „teroristické“ bombardovanie v Rusku, “objavenie” masového hrobu, zinscenovaný útok bezpilotných lietadiel proti civilistom alebo falošný – dokonca skutočný – útok s použitím chemických zbraní. Rusko môže túto udalosť opísať ako etnické čistky alebo genocídu, robiac si výsmech z konceptu, ktorý my v tejto snemovni neberieme na ľahkú váhu, a ktorý ani ja sám neberiem na ľahkú váhu na základe mojej rodinnej histórie.

V posledných dňoch už ruské médiá začali šíriť niektoré z týchto falošných poplachov a tvrdení, aby maximalizovali verejné pobúrenie a položili základy pre vymyslemé ospravedlnenie vojny. Dnes sa tento úder bubna len zintenzívnil – v ruských štátom kontrolovaných médiách. Dnes sme tu počuli niektoré z týchto nepodložených obvinení od rečníkov podporovaných Ruskom.

Po druhé, v reakcii na túto vykonštruovanú provokáciu môžu najvyššie úrovne ruskej vlády teatrálne zvolať mimoriadne stretnutia na riešenie takzvanej krízy. Vláda vydá vyhlásenie, v ktorých vyhlási, že Rusko musí reagovať na obranu ruských občanov alebo etnických Rusov na Ukrajine.

Ďalej sa plánuje začať útok. Ruské rakety a bomby budú padať na Ukrajinu. Komunikácia bude zablokovaná. Kybernetické útoky zatvoria kľúčové ukrajinské inštitúcie.

Potom budú ruské tanky a vojaci postupovať na kľúčové ciele, ktoré už boli identifikované a zmapované v podrobných plánoch. Veríme, že tieto ciele zahŕňajú hlavné mesto Ruska – hlavné mesto Ukrajiny, Kyjev, mesto s 2,8 miliónmi obyvateľov.

A konvenčné útoky nie sú všetko, čo Rusko plánuje spôsobiť obyvateľom Ukrajiny. Máme informácie, ktoré naznačujú, že Rusko sa zameria na konkrétne skupiny Ukrajincov.

Varovali sme ukrajinskú vládu pred všetkým, čo sa blíži. A tu to dnes uvádzame veľmi podrobne s nádejou, že zdieľaním toho, čo vieme so svetom, môžeme ovplyvniť Rusko, aby opustilo cestu vojny a vybralo si inú cestu, kým je ešte čas.

Teraz si uvedomujem, že niektorí spochybnili naše informácie, pričom si spomínali na predchádzajúce prípady, keď spravodajstvo nakoniec nepotvrdilo naše informácie . Ale aby som bol jasný: som tu dnes, aby som vojnu nezačal, ale aby som jej zabránil. Informácie, ktoré som tu uviedol, sú potvrdené tým, čo sme celé mesiace videli pred našimi očami. A pamätajte, že hoci Rusko sa opakovane posmievalo našim varovaniam a alarmom ako melodráme a nezmyslom, medzitým na ukrajinských hraniciach neustále hromadilo viac ako 150 000 vojakov, ako aj schopnosti viesť masívny vojenský útok.

Nevidíme to len my: Spojenci a partneri vidia to isté. A Rusko to nepočulo len od nás. Medzinárodné spoločenstvo bolo čoraz hlasnejšie.

Ak Rusko nenapadne Ukrajinu, potom sa nám uľaví, že Rusko zmenilo kurz a dokázalo, že naše predpovede boli nesprávne. To by bol oveľa lepší výsledok smerovania, na ktorom sme teraz. A radi prijmeme akúkoľvek kritiku, ktorú na nás ktokoľvek nasmeruje.

Ako povedal prezident Biden, toto by bola vojna voľby. A ak sa Rusko rozhodne, je nám spolu so spojencami a partnermi jasné, že naša odpoveď bude ostrá a rozhodná. Prezident Biden to začiatkom tohto týždňa dôrazne zopakoval.

Rusko môže ešte urobiť inú voľbu, ak je niečo pravdy na jeho tvrdení, že je oddané diplomacii.

Diplomacia je jediným zodpovedným spôsobom riešenia tejto krízy. Jeho podstatnou súčasťou je vykonávanie dohôd z Minska, ktoré je predmetom nášho dnešného zasadnutia.

Existuje celý rad záväzkov, ktoré Rusko a Ukrajina prijali v rámci Minska, spolu s partnermi z OBSE a Normandského formátu.

Ak je Rusko pripravené sedieť s ukrajinskou vládou a pracovať na procese implementácie týchto záväzkov, naši priatelia vo Francúzsku a Nemecku sú pripravení zvolať diskusie na vysokej úrovni v Normandskom formáte, aby sa tieto problémy vyriešili. Ukrajina je na to pripravená. A sme plne pripravení podporovať všetky strany.

Pokrok v riešení donbaskej krízy prostredníctvom Minských dohôd môže posilniť širšie diskusie o bezpečnostných otázkach, do ktorých sme pripravení zapojiť sa s Ruskom v koordinácii s našimi spojencami a partnermi.

Pred viac ako tromi týždňami sme Rusku poskytli dokument, ktorý podrobne uvádza konkrétne, recipročné kroky, ktoré môžeme v blízkej dobe podniknúť, aby sme vyriešili naše obavy a podporili kolektívne bezpečnostné záujmy Ruska, Spojených štátov amerických a našich európskych partnerov a spojencov. Dnes ráno sme dostali odpoveď, ktorú vyhodnocujeme.

Dnes som poslal list ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi, v ktorom som navrhol, aby sme sa stretli budúci týždeň v Európe v nadväznosti na naše rozhovory z posledných týždňov, aby sme prediskutovali kroky, ktoré môžeme podniknúť na vyriešenie tejto krízy bez konfliktov. Navrhujeme aj zasadnutia Rady NATO-Rusko a Stálej rady OBSE.

Tieto stretnutia môžu pripraviť pôdu pre samit kľúčových lídrov v kontexte deeskalácie s cieľom dosiahnuť porozumenie o našich vzájomných bezpečnostných obavách. Ako vedúci diplomati našich národov máme zodpovednosť vynaložiť maximálne úsilie, aby diplomacia uspela, aby sme nenechali žiadny diplomatický kameň na kameni.

Ak sa Rusko zaviazalo k diplomacii, dávame mu každú príležitosť, aby tento záväzok preukázalo.

Nepochybujem o tom, že odpoveďou na moje dnešné poznámky budú ďalšie výpovede ruskej vlády o tom, že Spojené štáty podnecujú hystériu alebo že Rusko nemá „žiadne plány“ napadnúť Ukrajinu.

Dovoľte mi to teda zjednodušiť. Ruská vláda môže dnes oznámiť – bez výhrad, nejasností alebo odchýlok – že Rusko nenapadne Ukrajinu. Vyjadrite to jasne. Povedzte to jasne svetu. A potom to ukážte tak, že pošlete svoje jednotky, svoje tanky, lietadlá späť do ich kasární a hangárov a pošlete svojich diplomatov k rokovaciemu stolu.

V najbližších dňoch si svet bude pamätať tento záväzok – alebo odmietnutie ho splniť. Vzdávam sa slova.