Vyhlásenie veľvyslanectva USA k zmluve o nájme bezpečnostnej zóny ohraničenej plotom

Veľvyslanectvo USA viedlo v dobrej viere rokovania s mestom Bratislava o nájomnej zmluve bezpečnostnej zóny ohraničenej plotom. Súhlasili sme s podmienkami mesta týkajúcimi sa obnovy nájmu, vrátane úhrady ročného nájomného vo výške približne pol milióna eur. Sme pripravení platiť tento poplatok, akonáhle bude nájomná zmluva kompletne podpísaná.

Pri podávaní žiadosti o predĺžení nájmu sme tiež striktne dodržiavali písomné inštrukcie mesta Bratislava. Boli sme v neustálom kontakte s mestom v priebehu celého procesu predĺženia nájmu. Sme v kontakte aj naďalej, nakoľko veľvyslanectvo a mesto Bratislava spolupracujú pri hľadaní riešenia tohto problému.

Naše plány týkajúce sa presťahovania napredujú. V súčasnosti vyhodnocujeme tri pozemky pre nové veľvyslanectvo a dúfame, že proces výberu pozemku ukončíme a začneme rokovania o zmluve v roku 2016.

Po zakúpení pozemku Ministerstvo zahraničných vecí USA stanoví harmonogram pre zadanie zákazky na návrh a výstavbu novej budovy veľvyslanectva. Následne, keď MZV USA podpíše stavebnú zmluvu, proces výstavby novej budovy veľvyslanectva trvá približne 3 až 4 roky. MZV USA bude spolupracovať s mestom Bratislava na príprave architektonického návrhu budovy tak, aby zodpovedala obecným predpisom mesta Bratislava a minimalizovala jej vplyv na okolie.