Vyhlásenie k zaradeniu Mariana Kočnera pod účinnosť Magnického globálneho zákona o zodpovednosti za porušovanie ľudských práv

Embassy Seal

Úrad kontroly zahraničných aktív (OFAC) Ministerstva financií USA dnes označil Mariana Kočnera za osobu, ktorá je zodpovedná, spoluvinná, alebo sa priamo či nepriamo angažovala v závažnom porušovaní ľudských práv. Marian Kočner a šesť podnikateľských subjektov sú sankcionovaní v súlade s výkonným nariadením č. 13818, ktoré uplatňuje tzv. Magnického globálny zákon o zodpovednosti za porušovanie ľudských práv. Zákon sa zameriava na osoby zapojené do závažného porušovania ľudských práv a do páchania závažných korupčných skutkov.

Marian Kočner sa vyhrážal Jánovi Kuciakovi, novinárovi, ktorý písal investigatívne články o korupčných aktivitách Mariana Kočnera. Investigatíva Jána Kuciaka odhalila podvody na daňových vratkách v rozsahu miliónov eur prostredníctvom komplikovanej schémy finančných transakcií. Ján Kuciak stál aj za článkami o Kočnerových korupčných aktivitách a poukázal na jeho prepojenia na políciu a prokurátorov. Marian Kočner si tiež najal bývalého člena Slovenskej informačnej služby, aby sledoval Kuciaka v čase pred jeho vraždou. Slovenské orgány obžalovali Kočnera z objednávky vraždy Jána Kuciaka, pri ktorej bola zavraždená aj jeho snúbenica Martina Kušnírová.

Toto opatrenie americkej vlády zabezpečí, že Marian Kočner nebude používať americké finančné systémy alebo finančné zdroje v USA za účelom narúšania riadneho priebehu súdnych konaní. Opatrenie zároveň chráni americký finančný systém pred možným zneužitím zo strany Mariana Kočnera.

Uvedené opatrenia majú za účinok zablokovanie akéhokoľvek majetku alebo podielu na majetku Mariana Kočnera a jemu blízkych podnikateľských subjektov v rámci americkej jurisdikcie. Občanom USA sa s nimi všeobecne zakazuje nadväzovať obchodné vzťahy. Marianovi Kočnerovi a iným jemu blízkym subjektom sa taktiež zakazuje vstup do USA. Tieto opatrenia vyjadrujú našu neochvejnú podporu ľudským právam a vláde zákona po celom svete ako aj podporu našim slovenským partnerom pri obhajobe týchto spoločných hodnôt.

Jednotlivci a subjekty spadajúce pod sankcie

Marian Kočner

Subjetky vlastnené alebo kontrolované Marianom Kočnerom

Správa a inkaso pohľadávok, s.r.o.

Správa a inkaso zmeniek, s.r.o.

Tranz-tel, a.s.

Hotel Holding, s.r.o.

International Investment Development Holding, a.s.

International Investment Hotels Holding a. s.

Často kladené otázky