Vyhlásenie k zákazu vstupu do USA bývalého generálneho prokurátora Slovenskej republiky

Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken dnes verejne označil bývalého generálneho prokurátora Slovenskej republiky Dobroslava Trnku na základe dôveryhodných informácií nasvedčujúcich tomu, že sa podieľal na závažnej korupcii. V zmysle týchto informácií sa Trnka vo funkcii generálneho prokurátora Slovenska podieľal na korupčných činoch, ktoré narúšali právny štát a dôveru slovenskej verejnosti v demokratické inštitúcie, úradníkov a verejné konania.

Toto označenie je vydané výlučne na základe  § 7031 písm. c) zákona o rozpočtových prostriedkoch Ministerstva zahraničných vecí a zahraničných programov z roku 2020 (Div. G, P.L. 116-94) a jeho cieľom nie je ovplyvniť alebo prejudikovať prebiehajúce alebo budúce právne konania týkajúce sa pána Trnku na Slovensku. Podľa § 7031 písm. c), v prípade, že Minister zahraničných vecí USA označí úradníkov zahraničných vlád spolu s ich najbližšími rodinnými príslušníkmi pre ich priamu alebo nepriamu účasť na významnej korupcii, tieto osoby nie sú oprávnené na vstup na územie Spojených štátov amerických.

Zákon umožňuje Ministrovi zahraničných vecí USA označiť tieto osoby a ich najbližších rodinných príslušníkov verejne alebo súkromne. Okrem pána Trnku ministerstvo verejne označilo aj jeho syna Jakuba Trnku.

Toto vyhlásenie je prejavom záväzku Spojených štátov amerických bojovať proti korupcii a ich vôle podporovať v tomto boji občanov Slovenska.  Ministerstvo bude aj v budúcnosti využívať dostupné nástroje na vyvodzovanie zodpovednosti voči korupčným subjektom v tomto regióne aj celosvetovo.

Pre viac informácií prosím kontaktujte INL-PAPD@state.gov