Vojaci odovzdali ochranný materiál pre zdravotníkov

Do skladov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pribudli ochranné pomôcky pre zdravotníkov, ktorí sú v prvej línii a pokračujú v testovaní a prevencii ďalšieho možného prepuknutia ochorenia COVID-19 na Slovensku. Americké ministerstvo obrany zafinancovalo nákup 600 ochranných oblekov, viac ako 13 000 chirurgických rúšok, 650 rúšok s označením N95 a mnoho ďalšieho. Zástupkyňa americkej veľvyslankyne na Slovensku Natasha Franceschi podpísala protokol o preberaní vybavenia so štátnym tajomníkom Petrom Stachurom a odovzdala pomôcky spolu s členmi americkej armády predstaviteľom ministerstva zdravotníctva v Malackách.