Návšteva koordinátora protikorupčnej stratégie MZV USA

George Kent, koordinátor protikorupčnej stratégie MZV USA pre Európu, ktorý je v dňoch 20. a 21. apríla na Slovensku, sa počas návštevy stretáva s premiérom Róbertom Ficom, predstaviteľmi vlády, parlamentu, občianskej spoločnosti a zástupcami z podnikateľskej sféry. Jeho návšteva je súčasťou iniciatívy americkej vlády pomáhať v boji proti korupcii v tomto regióne, ako aj podpora transparentnej štátnej správy.

George Kent povedal: „Našou snahou je prehĺbiť spoluprácu s vládou a občianskou spoločnosťou v oblasti boja proti korupcii. Oceňujeme, že slovenská vláda nedávno deklarovala záväzok zintenzívniť boj proti korupcii prijatím nových zákonov a vypracovaním akčného plánu, ktoré sú dôležité, ale sme presvedčení, že kľučová je ich implementácia. Najlepším spôsobom, ako Slovensko môže preukázať vážny záujem bojovať proti korupcii je postihovať skorumpovaných činiteľov, predovšetkým vysokých štátnych úradníkov a skonfiškovať neoprávnene nadobudnutý majetok.“