Najčastejšie kladené otázky o bezvízovom programe

Občania nových členských krajín programu bezvízového styku VWP (Visa Waiver Program) môžu požiadať o povolenie na cestu do USA pred nástupom na palubu lietadla alebo lode prostredníctvom elektronického systému cestovnej autorizácie ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Systém ESTA je teraz dostupný občanom a štátnym príslušníkom krajín VWP online na adrese https://esta.cbp.dhs.gov/esta

Tento moderný systém zvyšuje bezpečnosť VWP a umožňuje vláde USA v ňom pokračovať a rozširovať ho. Program bezvízového styku VWP umožňuje občanom členských krajín vycestovať na turistickú alebo služobnú cestu do USA na maximálne 90 dní, alebo na tranzit, bez toho, aby museli vopred požiadať o vízum.

Elektronický systém cestovnej autorizácie ESTA umožňuje ministerstvu vnútornej bezpečnosti ešte pred cestou rozhodnúť, či je vstup určitej osoby do Spojených štátov v súlade s programom VWP a či a či takáto osoba nepredstavuje riziko porušenia zákona alebo bezpečnosti.

Cestovanie bez víz sa vzťahuje iba na cestujúcich, ktorí vycestujú do USA za účelom turistiky, na služobnú cestu alebo na tranzit. Na študijné, pracovné či výmenné pobyty sa stále vzťahuje vízový režim a záujemcovia o pobyt v USA za niektorým z uvedených účelov musia tak, ako doteraz, požiadať o víza na najbližšom veľvyslanectve alebo konzuláte USA. Pobyt v Spojených štátoch po vycestovaní v rámci bezvízového programu nesmie presiahnuť 90 dní a počas pobytu nie je možné zmeniť jeho účel (napríklad počas pobytu v rámci VWP nemôžete začať v USA študovať).

Ak chcete požiadať o autorizáciu na cestu, navštívte bezplatnú stránkuhttps://esta.cbp.dhs.gov/esta. Na všetky položené otázky musíte odpovedať v angličtine bez diakritiky a potom odoslať svoju žiadosť o cestovnú autorizáciu. Deti, cestujúce s rodičmi alebo samostatne, budú musieť bez ohľadu na svoj vek získať prostredníctvom systému ESTA svoju vlastnú autorizáciu.

Vyžadujú sa prakticky tie isté informácie, ako vo formulári I-94W, ktorý cestujúci v súčasnosti vypľňa v lietadle cestou do USA.

O autorizáciu môžete žiadať kedykoľvek, ak máte platný slovenský biometrický pas s jedným biometrickým znakom vydaný po 15.1. 2008. Znamená to, že predtým ako o autorizáciu požiadate, nemusíte mať konkrétny plán cesty.

Formulár žiadosti ESTA je už k dispozícií aj v slovenskom jazyku. Všetky odpovede musia však byť uvedené v anglickom jazyku.

Žiadosť môže vo vašom mene podať priateľ, príbuzný, osoba zamestnaná v cestovnom ruchu alebo iná tretia strana. Cestujúci podľa zákona je zodpovedný za odpovede v žiadosti, ktoré boli vyplnené v jeho mene.

Cestujúci musí poskytnúť biografické údaje, kotré obsahujú meno, dátum narodenia, číslo pasu a informácie o ceste. Ďalej musí poskytnúť odpovede na otázky či spĺňa podmienky na cestu v rámci programu VWP. Opäť platí, že všetky odpovede musia byť v anglickom jazyku bez diakritiky.

Poplatok je $14.00. Od zavedenia bezvízového programu ESTA, DHS (Ministerstvo vnútornej bezpečnosti DHS) malo právo rozhodnúť, či bude spoplatňovať administratívne služby spojené s bezvízovým porgramom. DHS rozhodlo, že od 8. septembra 2010 bude poplatok $4.00 za registráciu. Ďalší poplatok na podporu programu rozvoja turistiky TPA je dodatočných $10.00.

Žiadosti sa môžu podávať kedykoľvek pred cestou. Žiadosti o elektronickú cestovnú autorizáciu odporúčame zaslať ihneď, keď začnete plánovať cestu, najneskôr 72 hodín pred cestou.

Elektronická cestovná autorizácia platí dva roky alebo do konca platnosti Vášho pasu, podľa toho, ktorá situácia nastane skôr.

Po úspešnom odoslaní žiadosti online, vo väčšine prípadov príde odpoveď obratom. Systém pridelí žiadosti číslo. Toto číslo si zaznamenajte pre prípad, že budete chcieť skontrolovať stav žiadosti alebo urobiť zmeny v údajoch.

  • Autorizácia je schválená: cestujúci môže vycestovať do USA v rámci VWP.
  • Autorizácia je zamietnutá: cestujúci si musí pred cestou požiadať o vízum na veľvyslanectve USA.
  • Autorizácia je pozastavená: cestujúci si môže v priebehu nasledujúcich 72 hodín skontrolovať konečnú odpoveď na internetovej stránke ESTA

Cestovná autorizácia oprávňuje cestujúceho len na to, aby bez víz nastúpil na palubu lietadla alebo lode, ktoré smerujú do Spojených štátov. Konečné rozhodnutie o vstupe na územie USA vydá pracovník Úradu colnej správy a ochrany hraníc USA na vstupnom letisku alebo v prístave pri príchode do Spojených štátov amerických.

Ak bola žiadosť o cestovnú autorizáciu zamietnutá, musite požiadať o vízum na veľvyslanectve alebo konzuláte USA. Podrobnejšie informácie o postupe pri podávaní žiadosti o vízum sú na stránkach http://www.travel.state.gov a na https://sk.usembassy.gov/sk/

Ak máte platné vízum typu B1/B2 môžete cestovať do USA počas platnosti víz, a to za účelom, na ktorý vám bolo vízum vydané. Ak máte platné vízum, nemusíte žiadať o elektronickú autorizáciu ESTA.

Ak vám bolo niekedy zamietnuté vízum, môžte vyplniť formulár ESTA, uviesť kedy a kde vám bolo vízum zamietnuté a čakať na odpoveď. V prípade, že vám autorizácia bude zamietnutá, systém vám odporučí požiadať o vízum na veľvyslanectve alebo konzuláte USA.

Ak vám bol niekedy zamietnutý vstup do USA, môžte vyplniť formulár ESTA, odpovedať na otázku, či a kedy bol zamietnutý vstup a čakať na odpoveď. V prípade, že autorizácia bude zamietnutá, systém vám odporučí požiadať o vízum na veľvyslanectve alebo konzuláte USA.

E-mailovú adresu, telefónne číslo, leteckú spoločnosť a číslo letu, miesto odletu a adresu pobytu v Spojených štátoch.

Ak ste požiadali o nový pas, zmenilo sa vaše meno, občianstvo, zmenila sa odpoveď na ktorúkoľvek otázku ESTA systému, na ktorú ste odpovedali “ áno“ alebo „nie“ alebo po expirácii cestovnej autorizácie.

Po vstupe do USA v rámci programu bezvízového styku nie je možné požiadať o predĺženie pobytu alebo o zmenu štatútu.

Ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA rokuje s komerčnými leteckými a lodnými prepravcami o spôsobe poskytovania informácií a v dohľadnom čase budú prepravcovia informovaní o štatúte ESTA automaticky. Dovtedy však odporúčame cestovať s kópiou schválenej cestovnej autorizácie.

Cestovať do USA v rámci bezvízového programu VWP môžte od 17. novembra 2008 s platným slovenským biometrickým pasom, vydaným po 15.1.2008, za účelom turistiky alebo služobnej cesty (ale nie práce), na obdobie nepresahujúce 90 dní, alebo za účelom tranzitu.

Program sa nevzťahuje na tých, ktorí plánujú v USA študovať, pracovať alebo zotrvať dlhšie ako 90 dní. V takom prípade požiadajte o vízum podľa inštrukcií na https://sk.usembassy.gov/sk/

Kde: https://esta.cbp.dhs.gov/esta

Ďalšie informácie: http://www.travel.state.gov, http://www.cbp.govhttp://www.dhs.gov