Bezvízový program a ESTA

Ak ste občanom krajiny, ktorá je partnerom programu Visa Waiver, a dostali ste informáciu, že Vaša autorizácia na vycestovanie do USA v rámci tohoto programu už nie je platná, požiadajte o neprisťahovalecké vízum aspoň tri mesiace pred plánovanou cestou. Ak cesta do USA nie je bezprostredná, prečítajte si informácie na stránke http://www.ustraveldocs.com/sk/. Zaplaťte poplatok, vyplňte formulár žiadosti o neprisťahovalecké vízum DS-160 na stránke https://ceac.state.gov/genniv/ a vytvorte si časenku. Ak je cesta urgentná, môžete požiadať o urýchlenú časenku na vízový pohovor. Do svojej žiadosti uveďte dátum a účel cesty do USA a pripojte kópiu informácie o štatúte Vašej cestovnej autorizácie ESTA, ktorú Vám preposlal Úrad Colnej a hraničnej ochrany ( Customs and Border Protection ( CBP)). Ak si nie ste istí štatútom Vašej cestovnej autorizácie ESTA, skontrolujte si svoju registráciu na stránke https://esta.cbp.dhs.gov

Používanie cestovnej autorizácie ESTA na cestovanie do USA v rámci bezvízového programu

Od novembra 2008 môžu slovenskí občania cestovať do USA na bezvízový program. Na vycestovanie v rámci bezvízového programu potrebujete biometrický pas, schválenú cestovnú autorizáciu (ESTA) a Vaša cesta nesmie trvať dlhšie ako 90 dní. Cestovná autorizácia ESTA je dostupná v 21 jazykoch vrátane slovenského a obsahuje pomocnú sekciu, ktorá poskytuje ďalšie informácie pre žiadateľov a usmerňuje ich pri vyplňovaní žiadosti.

Bezvízový program a ESTA sú určené len na turistické alebo súkromné služobné cesty. Ak cestujete do USA pracovať, študovať, alebo na oficiálne pracovné cesty z poverenia slovenskej vlády, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu okrem turistiky alebo služobnej cesty, nesmiete použiť bezvízový styk a elektronickú cestovnú autorizáciu ESTA. Vtedy je potrebné pred cestou požiadať o vízum (https://sk.usembassy.gov/sk/visas-sk/). Ak už však máte platné americké vízum, nepotrebujete ESTA.

Existuje len jedna oficiálna internetová stránka na ESTA registráciu: https://esta.cbp.dhs.gov

Na internete existuje viacero stránok, ktoré ponúkajú registráciu za dodatočný poplatok. Sú medzi nimi aj falošné, ktoré vyzerajú ako oficiálna stránka ESTA. Treba si uvedomiť, že využitie takejto stránky alebo služieb inej osoby, ktorá za Vás registráciu vyplní, nemá žiaden význam.

Podmienky, ktoré musí spĺňať pas

V júni 2009 sa na Slovensku začala vydávať nová verzia biometrických pasov. Avšak pamätajte, že slovenskí občania môžu používať na cestovanie každý biometrický pas, teda i staršiu verziu. To znamená, že Slováci môžu cestovať na každý pas vydaný po januári 2008, pretože pasy vydané po tomto dátume obsahujú biometrické údaje. Cestujúci, ktorých pas bol vydaný po januári 2008 NEMUSIA žiadať o nový pas na cestovanie v rámci bezvízového programu.

Počínajúc 20.januárom 2010, cestujúcim do USA na bezvízový program nebude umožnený vstup na palubu lietadla bez schválenej cestovnej autorizácie.

ESTA je elektronický formulár, ktorý umožní slovenským občanom, kvalifikujúcim sa na turistickú alebo služobnú cestu do USA, kratšiu ako 90 dní alebo na tranzit vycestovať len s biometrickým pasom bez nutnosti požiadať o vstupné vízum. Formulár sa bude vyžadovať od momentu, kedy sa Slovensko zaradí do programu bezvízového styku (VWP) a bude sa vyžadovať od všetkých cestujúcich, ktorí sa na program kvalifikujú.

Je ESTA vízum?

Nie, schválená ESTA nie je vízum. Osoby, ktoré majú platné vízum, budú naň môcť naďalej cestovať do USA za účelom, na ktorý bolo vydané. Osoby, ktoré budú cestovať na platné vízum, nemusia vypĺňať ESTA.

Ako sa ESTA používa?

Navštívte internetovú stránku ESTA https://esta.cbp.dhs.gov a vyplňte jednoduchú elektronickú žiadosť v anglickom jazyku. Žiadateľ musí uviesť meno, dátum narodenia, pasové informácie a plán cesty. Za žiadateľa môže formulár vyplniť aj iná osoba, napríklad priateľ, príbuzný alebo cestovný agent. V slovenskom jazyku bude ESTA k dispozícii v čo najkratšom termíne. Žiadosť možno vyplniť kedykoľvek pred cestou, Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (DHS) však odporúča vyplniť ju najneskôr 72 hodín pred cestou. Vo väčšine prípadov príde odpoveď v priebehu niekoľkých sekúnd. Odpoveď môže byť jedna z nasledujúcich:

  1. Autorizácia je schválená: cesta je schválená, nie je potrebná ďaľšia dokumentácia
  2. Autorizácia je pozastavená: overte si konečnú odpoveď na internetovej stránke ESTA v priebehu nasledujúcich 72 hodín
  3. Cesta nie je schválená: cestujúci si musí pred cestou požiadať o vízum na veľvyslanectve USA

ESTA platí dva roky, alebo do skončenia platnosti pasu cestujúceho podľa toho, ktorá situácia nastane skôr a platí na viacnásobný vstup do USA. Pre cesty v budúcnosti si žiadateľ ľahko môže upravovať adresy alebo plán cesty na internetovej stránke ESTA.

Kto sa kvalifikuje na elektronickú autorizáciu ESTA?

Program bezvízového styku (VWP) nemôžu použiť cestujúci, ktorí plánujú v USA študovať, pracovať alebo cestovať za účelom turistiky alebo návštevy na dlhšie ako 90 dní. Taktiež program nemôžu použiť cestujúci, ktorým bolo v minulosti vízum zamietnuté alebo boli zadržaní (aj keď uväznenie nemalo za následok obvinenie z trestného činu), ďalej osoby, ktoré majú záznam v registri trestov, osoby trpiace závažným prenosným ochorením a osoby, ktorým bol zamietnutý vstup do USA alebo boli z USA deportované a tiež osoby, ktoré prekročili maximálnu dobu pobytu pre cestujúcich v rámci VWP čo i len o jeden deň. Všetky takéto osoby musia požiadať o vízum veľvyslanectvo USA.

* Schválená autorizácia ESTA nie je zárukou vstupu na územie USA, pri vstupe robí konečné rozhodnutie pracovník hraničnej kontroly.

* Ďalšie informácie týkajúce sa programu VWP a elektronickej autorizácii ESTA sú k dispozícii na http://www.cbp.gov/esta

Bezvízový program (Visa Waive Program-VWP) umožňuje cestujúcim z určených krajín cestovať do USA za účelom turistiky alebo služobnej cesty (ale nie práce) na dobunepresahujúcu 90 dní bez víz.

Podmienkou je biometrický cestovný pas Slovenskej republiky, (všetky pasy vydané po 15.1.2008 sú biometrické).

Aby ste mohli cestovať v rámci bezvízového progamu, musíte vyplniť formulár cestovnej autorizácie ESTA na stránke https://esta.cbp.dhs.gov. ESTA je elektronický formulár autorizácie cesty do USA, ktorý umožní slovenským cestujúcim s platným biometrickým cestovným pasom cestovať do USA bez víz za účelom turistiky alebo služobnej cesty (ale nie práce) na obdobie nepresahujúce 90 dní alebo za účelom tranzitu. Elektronická autorizácia ESTA sa vyžaduje od všetkých cestujúcich v rámci bezvízového programu (VWP).

Čo ak už mám platné vízum?

Osoby, ktorým bolo v minulosti udelené vízum, ktoré je ešte platné, môžu toto vízum ďalej používať za účelom, na ktorý im bolo vízum vydané. Cestujúci, ktorí budú cestovať s platným vízom, nemusia žiadať o elektornickú autorizáciu ESTA.

Kedy môžem cestovať v rámci programu VWP?

Občania Slovenskej republiky môžu cestovať do USA v rámci bezvízového programu od polovice novembra. Program môže využiť každý držiteľ platného biometrického pasu, ktorý získa potvrdenú cestovnú autorizáciu ESTA. ESTA platí dva roky, alebo do vypršania platnosti cestovného pasu cestujúceho podľa toho, ktorá situácia nastane skôr a je platná na opakované cesty do USA. Pri nasledujúcich cestách sa zmeny údajov ako je napríklad adresa alebo plán cesty, dajú ľahko upraviť na internetovej stránke ESTA.

Kto nemôže cestovať v rámci programu VWP?

Program sa nevzťahuje na tých, ktorí pánujú v USA študovať, pracovať alebo zotrvať dlhšie ako 90 dní. Taktiež sa nevzťahuje na na cestujúcich, ktorým bolo v minulosti zamietnuté vízum, ktorí boli zadržaní, (aj keď uväznenie nemalo za následok obvinenie z trestného činu), ďalej na osoby, ktoré majú záznam v registri trestov, osoby trpiace závažným prenosným ochorením a osoby, ktorým bol odopretý vstup do USA alebo boli z USA deportované, tiež osoby, ktoré prekročili maximálnu dobu pobytu pre cestujúcich v rámci VWP čo i len o jeden deň. Všetky takéto osoby musia požiadať o vízum na veľvyslanectve USA.

Ďalšie informácie týkajúce sa bezvízového programu VWP a elektronickej autorizácii ESTA sú k dispozícii na http://www.cbp.gov/estahttp://www.travel.state.govhttp://www.dhs.gov

Ak máte platné vízum typu B1/B2 môžete cestovať do USA počas platnosti víz, a to za účelom, na ktorý vám bolo vízum vydané. Ak máte platné vízum, nemusíte žiadať o elektronickú autorizáciu ESTA.