Arrival/Departure Record I-94

CBP zaznamenáva príchody a odchody z USA elektronicky. Na linke https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home#section majú cestujúci možnosť vyhľadať  záznamy o svojich cestách za posledných 5 rokov on-line.

Záznamy môžu byť neúplné v prípade

  • vstupu a výstupu  cez pozemný hraničný prechod,
  • pri zmene  letu alebo
  • zmene pobytového štatútu na imigračnom úrade USCIS po vstupe do USA alebo
  • pri okružných plavbách mimo USA.

Záznamy o cestách osôb s trvalým pobytom v USA (zelenou kartou) táto stránka NEPOSKYTUJE. V prípade neúplných záznamov nie je potrebné podnikať žiadne kroky. CBP dokumentuje cesty z viacerých zdrojov. I-94 je len jedným z nich, ktorý je pomôckou pre cestujúcich, ale nie oficiálnym záznamom pre  právne účely.

Ak ste pricestovali do USA medzinárodným letom a   odchádzali ste z USA cez  pozemný hraničný prechod do Kanady alebo Mexika, alebo sa Vás týka iná z vyššie uvedených situácií, Váš odchod z USA  môže v systéme ostať otvorený. Preto odporúčame v takýchto prípadoch požiadať o výstupnú pečiatku priamo na hraničnom prechode alebo  pri nasledujúcej ceste do USA  mať so sebou  doklad o odchode, ako napríklad boarding pass, pečiatku  v pase o odchode z USA alebo prílete do inej krajiny po odchode z USA.