Neprisťahovalecké víza

Veľvyslanectvo USA v Bratislave vybavuje žiadosti o neprisťahovalecké víza v obmedzenom režime len pre žiadateľov, na ktorých sa vzťahuje výnimka z Prezidentskej proklamácie 10143 Presidential Proclamation 10143 alebo ktorí sa kvalifikujú na udelenie Výnimky v národnom záujme National Interest Exceptions. Žiadosti o neprisťahovalecké víza sú k dipsozícii na https://www.ustraveldocs.com/sk/. Prosíme, neuhrádzajte poplatok MRV, kým sa nepresvedčíte, že sa kvalifikujete na výnimku alebo kým veľvyslanectvo neschváli  vytvorenie časenky na osobný pohovor. Informácia o podmienkach pre žiadosti o výnimku sú k dispozícii tu.

Všetci žiadatelia musia priniesť so žiadosťou o vízum aj obálku na EASY EXPRES 1 zásielku, ktorá je k dispozícii na pošte. Následne  vyplnia elektronický podací hárok a vytlačia ADRESNÝ ŠTÍTOK, ktorý tiež priložia k žiadosti o vízum. Toto je jediný  spôsob zasielania pasov s udelenými vízami žiadateľom. Osobné vyzdvihnutie neprisťahovaleckých víz nie je možné.  Doručnenie pasu očakávajte približne o 7-10 dní po pohovore.

Inštrukciu na vyplnenie elektronického podacieho hárku a vytlačenie adresného štítku nájdete tu.

Program Summer Work and Travel 2021: Pre  ustanovaenia  v PP10143 nemôže Veľvyslanectvo USA vybavovať žiadosti o víza J1 na tento program. Ak a keď sa podmienky zmenia, Veľvyslanectvo USA uverejní oznam na tejto stránke. Ďalšie informácie o  udeľovaní víz do USA celosvetoto nájdete na. https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/visa-services-operating-status-update.html

 

Kontakt na služby zákazníkom je na stránke GSS “Kontaktujte nás” a nájdete ho aj na odkaze uvedenom nižšie:

Podávanie žiadostí o vízum

Len na základe časenky.

Informácie

Informácie o neprisťahovaleckých vízach sú na internetovej stránke http://www.ustraveldocs.com/sk, alebo na telefónnom čísle centra služieb zákazníkom +421-2-3305-7000, ktoré je k dispozícii od pondelka do piatku okrem sviatkov od 11:00 do 15:00 h (miestneho času).

Ak máte otázky LEN ohľadne prisťahovaleckých víz, napíšte na e-mail bratislavaiv@state.gov. Na všetky otázky sa snažíme odpovedať v priebehu dvoch pracovných dní.

Cestujúci do USA, ktorí plánujú návštevu USA za účelom služobnej cesty alebo turistiky (B-1/B-2) na dobu kratšiu ako 90 dní, sa môžu kvalifikovať na vstup do USA bez víz na základe programu o bezvízovom styku.

Cestujúci na základe programu o bezvízovom styku musia mať:

  1. Schválenú elektronickú cestovnú autorizáciu (ESTA)
  2. platný biometrický pas (všetky slovenské cestovné pasy vydané po 15. januári 2008 sú biometrické) pred nástupom do lietadla alebo na loď do USA.

Viac infomácií je na linke ESTA

Len na základe časenky.

Informácie o neprisťahovaleckých vízach sú na internetovej stránke http://www.ustraveldocs.com/sk, alebo na telefónnom čísle centra služieb zákazníkom +421-2-3305-7000, ktoré je k dispozícii od pondelka do piatku okrem sviatkov od 11:00 do 15:00 h (miestneho času).

Ak máte otázky LEN ohľadne prisťahovaleckých víz, napíšte na e-mail bratislavaiv@state.gov. Na všetky otázky sa snažíme odpovedať v priebehu dvoch pracovných dní.

Poznajte svoje práva, ak prichádzate do USA dočasne pracovať: Wilberforce Act Pamphlet.

Máte platné vízum v neplatnom pase? Ak sa účel vašej cesty nemení a nezmenili ste meno ani iné základné údaje, môžete cestovať do USA s dvoma pasmi: so starým pasom, v ktorom je platné vízum a s novým pasom.