Tipy na efektívne vybavovanie

Príchod na veľvyslanectvo

Dátum vášho pohovoru musíte mat dopredu dohodnutý. Každý člen vašej rodiny, ktorý má podanú žiadosť o prisťahovanie do U.S.A. sa musí osobne zúčastniť pohovoru na veľvyslanectve. Vízum nemôže byť vydané niekomu, kto nie je osobne prítomný na pohovore.

Pri vstupe do budovy veľvyslanectva sa preukážte strážnej službe vaším pasom, alebo občianskym preukazom. Po bezpečnostnej prehliadke vám strážna služba ukáže cestu do čakárne. Na veľvyslanectvo si so sebou nenoste veľké tašky, laptopy, telefóny, prehrávače, jedlo a ani nápoje.

Na recepcii oznámte svoje meno, účel vašej návštevy a prejdite do čakárne. Pracovník oddelenia prisťahovaleckých víz vás zavolá na odovzdanie dokladov a zaplatenie poplatkov.

Keď bude vaša žiadosť pripravená na pohovor s konzulom, opäť vás z čakárne zavoláme. Pohovor môže trvať len niekoľko minút ale aj hodinu, to závisí od konkrétnej situácie žiadateľa.

Ak vám budú niektoré doklady chýbať, dostanete o tom písomnú inštrukciu a informáciu, kedy a ako môžete požadované doklady priniesť. Ak ste predložili všetky doklady, konzul vám oznámi, či sa kvalifikujete na udelenie víz.

Vyzdvihnutie víz

Ak vaše vízum bolo potvrdené, a ak si ho nechcete vyzdvihnúť osobne, všetky doklady vám budú zaslané doporučenou poštou v poistenej obálke, ktorú si prineste so sebou. Poistená obálka bude obsahovať:

  • Váš pas s imigračnými vízami
  • Zalepenú obálku, ktorá bude obsahovať všetky vaše doklady potrebné pre váš pohovor s prisťahovaleckým úradníkom pri vstupe do USA.Túto obálku neotvárajte a zabaľte si ju iba do príručnej batožiny. Otvorí ju až prisťahovalecký úradník pri vstupe do U.S.A..

Obálka s vízami vás oprávňuje požiadať o vstup do U.S.A. v štatúte držiteľa trvalého pobytu. Samotné vízum je platné 6 mesiacov od dátumu vydania, takže na územie U.S.A. musíte vstúpiť do tohoto dátumu.

Vstup do USA

Úradníkovi pri vstupe do U.S.A. musíte predložiť váš pas a neporušenú obálku. Tento úradník vám do pasu dá vstupnú pečiatku, ktorá potvrdí váš vstup do USA v štatúte držiteľa trvalého pobytu. S touto pečiatkou môžete začať žiť, pracovať a študovať v U.S.A.. Vízum a táto pečiatka je potvrdením vášho legálneho pobytu v U.S.A..

Vaša „Zelená karta“ vám bude poslaná na vami uvedenú adresu v U.S.A. v priebehu jedného roka. Ak ju v priebehu jedného roka neobdržíte, kontaktujte Prisťahovaleckú službu. Od vášho vstupu do U.S.A. váš pobyt reguluje USCIS a nie veľvyslanectvo.