Žiadatelia o opätovný návrat

Osoba s trvalým pobytom (tzv. lawful permanent resident alebo LPR) alebo osoba s povolením na podmienečný pobyt (conditional resident, CR), ktorá sa zdržiavala mimo územia USA po dobu dlhšiu ako jeden rok alebo presahujúcu dobu platnosti povolenia na opätovný vstup (Re-entry Permit), potrebuje na vstup do USA a obnovenie trvalého pobytu nové prisťahovalecké vízum. Bližšie informácie o vízach pre žiadateľov o opätovný návrat nájdete na stránke usvisas.state.gov.