Posielanie poštou – obálka

V prípade, že si z akéhokoľvek dôvodu nemôžete vyzdvihnúť svoj pas osobne, môžeme vám ho zaslať poštou spolu so všetkými dokladmi.

V tomto prípade nám prineste obálku na poistený list s predpísanou adresou. Pri váhe do 2 kg a pri poistení obálky na 332 EUR nám prineste známku v hodnote 3,29 EUR.

Obálka musí byť dostatočne veľká, aby sa do nej zmestili všetky Vaše doklady a pas. Vaše doklady budú uložené v uzavretej obálke. Túto obálku otvorí až prisťahovalecký úradník pri vstupe do USA.

Obálku neotvárajte! Zabaľte si ju spolu s pasom do príručnej batožiny.