Náhradný cestovný doklad

Náhradný cestovný doklad

Ak bola vaša zelená karta stratená alebo odcudzená a potrebujete cestovať, podľa inštrukcií môžte podať žiadosť I-131A o náhradný doklad. Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete podať žiadosť I-131A o náhradný doklad, musíte pred osobným podaním žiadosti zaplatiť poplatok za jej podanie on line na webovej stránke USCIS.

Informácie o novom formulári a poplatku

Pri podávaní žiadosti I-131A musíte predložiť vytlačný doklad o zaplatení poplatku. Tak ako všetky ostatné imigračné poplatky, aj tento USCIS poplatok je nevratný bez ohľadu na rozhodnutie.

Pred podaním žiadosti si vyžiadajte časenku zaslaním e-mailu na adresu consulbratislava@state.gov; do predmetu e-mailu uveďte “Form I-131A Appointment Request”. Predtým, ako požiadate o časenku si skontrolujte, či ste splnili všetky požiadavky USCIS.

Viac informácií o I-131A