Lekárska prehliadka

Lekárska prehliadka je zákonom predpísaná pre všetkých žiadateľov o prisťahovalecké víza do Spojených štátov amerických. Žiadatelia musia absolvovať lekársku prehliadku ešte pred plánovaným pohovorom.

Túto prehliadku v Slovenskej republike vykonáva iba:

MUDr.Ľubica Čápová
Poliklinika- prízemie
č.dv. 126
Nemocnica akademika Dérera
Limbová 5
83305 Bratislava
Tel.: 00421259542336

Odporúčame Vám, aby ste sa na prehliadku objednali vopred telefonicky. Na prehliadku si musíte priniesť Váš pas, dve fotografie, lekársku správu od Vášho lekára a ak je to možné aj očkovací preukaz.

Lekárska prehliadka pozostáva z RTG pľúc, krvných testov a celkového hodnotenia telesného a duševného stavu. Deti do 15 rokov nepotrebujú RTG pľúc ani krvné testy. Tehotné ženy nepotrebujú RTG pľúc. Všetky náklady spojené s lekárskou prehliadkou nesie žiadateľ.

Konzul posúdi výsledky lekárskej správy a rozhodne, či sa kvalifikujete na prisťahovalecké vízum podľa amerického zákona. Ak sa nebudete kvalifikovať, konzul vám presne vysvetlí dôvody a odporučí vám ďalší postup.

Lekárska prehliadka je platná iba 6 mesiacov a musí byť platná pri vstupe do USA.