Po vykonaní pohovoru

Ak bola vaša žiadosť o vízum schválená, budete informovaný o spôsobe a čase vrátenia vášho pasu a víza. Pozorne si prečítajte sekciu Fiancé(e) Visa Process na stránke usvisas.state.gov, v ktorej nájdete informácie o tom, čo robiť po udelení víza, o vstupe do USA, a ďalšie dôležité informácie.