Snúbenecké víza

Neprisťahovalecké vízum K-1 je určené pre snúbenca/snúbenicu občana Spojených štátov amerických. Na základe víza K-1 môže snúbenec/snúbenica pricestovať do USA a do 90 dní po príchode uzavrieť manželstvo s občanom/občiankou Spojených štátov amerických, ktorý/á v jej/jeho prospech podal/a petíciu. Bližšie informácie o snúbeneckých vízach nájdete na usvisas.state.gov.