Pohovor

Po vykonaní krokov uvedených v sekcii Immigrant Visa Process na stránke usvisas.state.gov, zaplatení požadovaného poplatku a po predložení predpísaného formulára žiadosti o prisťahovalecké vízum (DS-260), čestného vyhlásenia o podpore (Affidavit of Support) a podporných dokumentov Národnému vízovému centru (NVC), NVC skontroluje úplnosť vašej žiadosti. Po splnení podmienok na uskutočnenie pohovoru, NVC v spolupráci s nami naplánuje termín pohovoru.

Bližšie informácie o postupe pri pohovore nájdete na usvisas.state.gov.