Stav žiadosti

V závere pohovoru o prisťahovaleckom víze vám konzulárny úradník oznámi, či bola vaša žiadosť o vízum schválená alebo zamietnutá.

Pri niektorých žiadostiach o vízum je po pohovore konzulárneho úradníka so žiadateľom potrebné ešte ďalšie administratívne konanie a teda dodatočný čas. Žiadatelia sú o tejto požiadavke informovaní pri podávaní žiadosti. Administratívne konanie je vo väčšine prípadov ukončené do 60 dní od vízového pohovoru. Ak je nutné administratívne konanie, rozhodovanie sa predĺži o čas, ktorého trvanie závisí od konkrétnych okolností daného prípadu. Stav vašej žiadosti o vízum si môžete overiť na stránke ceac.state.gov.

Ak bola vaša žiadosť o vízum zamietnutá, užitočné informácie o nespôsobilosti a výnimkách (Ineligibilities and Waivers) nájdete na stránke usvisas.state.gov.