Imigrácia na základe rodinných vzťahov

Prisťahovalecká legislatíva USA ustanovuje v Zákone o prisťahovalectve a štátnom občianstve (Immigration and Nationality Act, ďalej INA) dve skupiny kategórií prisťahovaleckých víz udeľovaných na základe rodinných vzťahov, a to víza pre blízkych príbuzných (visa for immediate relatives) a víza pre ostatných príbuzných (family preference visa). Bližšie informácie o týchto dvoch kategóriách prisťahovaleckých víz nájdete na stránke usvisas.state.gov.

Ak chcete požiadať o vízum pre blízkeho príbuzného (immediate relative) alebo pre ostatných príbuzných (family preference), vykonajte kroky uvedené v sekcii Immigrant Visa Process na stránke usvisas.state.gov. Po vykonaní týchto krokov postupujte podľa usmernenia a pokynov, ktoré dostanete od Národného vízového centra (National Visa Center, ďalej NVC), a podľa informácií uvedených na tejto webovej stránke.