Imigrácia na základe pracovných vzťahov

Americký prisťahovalecký zákon ustanovuje, že v každom fiškálnom roku (1. októbra – 30. septembra) majú žiadatelia spĺňajúci podmienky k dispozícii približne 140 tisíc prisťahovaleckých víz udeľovaných na základe pracovných vzťahov. Prisťahovalecké víza založené na pracovných vzťahoch sú rozdelené do piatich preferenčných kategórií. Manželskí partneri a deti môžu v určitých prípadoch držiteľa prisťahovaleckého víza založeného na pracovných vzťahoch sprevádzať, alebo sa k nemu môžu neskôr pripojiť. Viac informácií o týchto piatich kategóriách prisťahovaleckých víz založených na pracovných vzťahoch nájdete na stránke usvisas.state.gov.

Pri podávaní žiadosti o prisťahovalecké vízum založené na pracovných vzťahoch postupujte podľa pokynov v sekcii Immigrant Visa Process na stránke usvisas.state.gov. Po vykonaní týchto krokov postupujte podľa usmernenia a pokynov, ktoré dostanete od Národného vízového centra (NVC), a podľa informácií uvedených na tejto webovej stránke.