Pohovor

Keď urobíte kroky uvedené v procese Diversity Visa Process na stránke usvisas.state.gov, vrátane predloženia predpísaného formulára žiadosti o prisťahovalecké vízum (DS-260), môžete dostať e-mailovú správu od Konzulárneho centra v štáte Kentucky (Kentucky Consular Center, KCC), v ktorom budete informovaný o termíne pohovoru. Podľa pokynov v e-mailovej správe sa prostredníctvom svojho čísla potvrdzujúceho registráciu v súťaži máte prihlásiť na webovej stránke Electronic Diversity Visa (E-DV), časť Overenie stavu účastníka súťaže (Entrant Status Check), kde nájdete dátum, čas a miesto pohovoru.

Bližšie informácie o postupe pri pohovore nájdete na stránke usvisas.state.gov.