Po vykonaní pohovoru

  1. Pohovor
  2. Stav žiadosti
  3. Po vykonaní pohovoru

Ak bola vaša žiadosť o vízum schválená, budete informovaný o spôsobe a čase vrátenia vášho pasu a víza. Pozorne si prečítajte sekciu After the Interview na stránke usvisas.state.gov, v ktorej nájdete informácie o tom, čo robiť po získaní víza, o vstupe do USA, o zaplatení prisťahovaleckého poplatku USCIS, a ďalšie dôležité informácie.