Prisťahovalecké víza

Veľvyslanectvo USA vydáva prisťahovalecké víza do USA pre slovenských občanov a občanov s povolením na pobyt na Slovensku.

Cudzí štátny príslušník ktorý chce požiadať o prisťahovalecké vízum musí byť sponzorovaný priamym príbuzným, ktorý má americké štátne občianstvo alebo trvalý pobyt v USA, alebo budúcim americkým zamestnávateľom a musí mať schválenú petíciu ešte pred podaním žiadosti o prisťahovalecké vízum. Sponzor musí najprv podať petíciu v prospech cudzieho štátneho príslušníka na Americkom úrade U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). Odporúčame, aby ste sa oboznámili s informáciami o rôznych druhoch prisťahovaleckých víz vrátane programu DV lotérie na stránke usvisas.state.gov. Potom postupujte podľa inštrukcíí na získanie prisťahovaleckých víz alebo zapojenie sa do programu DV lotérie uvedených na stránke usvisas.state.gov.

Akonáhle USCIS schváli vašu petíciu, a proces spracovania petície v Národnom vízovom centre (National Visa Center – NVC) bol ukončený, alebo ak ste boli vybratý v programe DV lotérie a ukončili ste registráciu v Kentucky Consular Center (KCC), postupujte podľa pokynov NVC alebo KCC a informácií uvedených na tejto stránke.