Víza

Cieľ vašej zamýšľanej návštevy ďalšie skutočnosti určia aký typ víz budete potrebovať podľa imigračného zákona. Ako žiadateľ o víza budete musieť preukázať že spĺňate všetky požiadavky pre kategóriu víz o ktoré žiadate.

Pozrite si zoznam vízových kategórií na usvisas.state.gov a vyberte kategóriu vhodnú pre účel vašej cesty do Spojených štátov.

Občan cudzieho štátu ktorý chce vstúpiť na územie USA musí spravidla najprv získať americké víza. Víza sú umiestnené v pase žiadateľa. Pas je cestovný dokument vydaný krajinou ktorej je žiadateľ občanom.

Niektorí cestujúci môžu mať nárok na vstup do USA bez víz ak spĺňajú patričné požiadavky. Vízová časť týchto stránok je celá venovaná americkým vízam pre cudzích štátnych príslušníkov ktorí chcú cestovať do Spojených štátov.

(Poznámka: Občania USA nepotrebujú americké víza, ale ak plánujú cestu do zahraničia môžu potrebovať víza vydávané veľvyslanectvom krajiny ktorú chcú navštíviť).

Volania zo Slovenska: +421-2-3305 7000
Volania z USA: +1-703-5202569
E-mail: support-slovakia@ustraveldocs.com

Viac kontaktných informácií

Ministerstvo zahraničných vecí riadi proces udeľovania víz prísne ale spravodlivo v záujem ochrany Spojených štátov. Dôležitá je pre nás otvorenosť ktorou boli Spojené štáty vždy známe.Cestovanie do Spojených štátov je vítané a podporované.

Vízovým žiadateľom sľubujeme že:

Budeme s vami jednať dôstojne a s rešpektom, aj v prípade že vám nemôžeme udeliť víza.
Budeme s vami jednať ako s jednotlivcom a váš prípad budeme považovať za jedinečný.
Budeme pamätať na to, že pre vás môže byť vízový pohovor nová alebo zastrašujúca skúsenosť a že môžete byť nervózny.
Počas pohovoru sa budeme snažiť získať čo najúplnejší obraz o vašich cestovných plánoch a zámeroch.
Využijeme všetky nám dostupné možnosti aby sme pomohli každému žiadateľovi získať termín pohovoru tak aby nezmeškal svoju cestu za obchodom, štúdiom alebo inými dôležitými povinnosťami.
Na stránkach každého veľvyslanectva a konzulátu zverejníme podrobné a presné informácie o požiadavkach na udelenie víz a o postupoch podávania žiadosti.
Na každom veľvyslanectve a konzuláte poskytneme informácie o čakacích dobách na časenky na neprisťahovalecké víza ktoré sú zverejňované na http://travel.state.gov.
Vysvetlíme vám dôvody neudelenia víz.
Ďalej, ak ste:

študent, budeme sa snažiť aby ste dostali časenku na pohovor a, v prípade úspešného pohovoru, víza včas pred začiatkom študijného pobytu.
ak cestujete za zdravotným ošetrením alebo v dôsledku mimoriadnej humanitárnej situácie, urýchlime celý proces pre tých ktorých život je v ohrození.
obchodný cestujúci, budeme sa snažiť uľahčiť vašu obchodnú cestu a v prípadoch ktoré sú v záujme americkej strany urýchliť celý proces.

Zároveň od vízových žiadateľov očakávame:
Plánujte si svoju cestu a žiadosť o víza tak ďaleko vopred ako je to možné.
Vyplňte svoju žiadosť úplne a presne.
Buďte otvorení o svojich plánoch a účele cesty.
Pripravte sa na pohovor tak aby ste vedeli jasne a stručne popísať vaše zámery.