Veľvyslankyňa Bridget Brink sa zúčastnila na GLOBSEC 2020

Bratislava 10. októbra 2020 – Americká veľvyslankyňa Bridget Brink sa zúčastnila konferencie GLOBSEC Forum 2020, ktorú tento rok navštívili stovky účastníkov, vrátane kľúčových domácich a európskych vysokých predstaviteľov, odborníkov, či špičkových obchodných zástupcov. Konferencia sa uskutočnila na dvoch miestach, a to v Bratislave 7. – 8. októbra a vo Vysokých Tatrách 9. – 10. októbra. Fórum dodržalo všetky predpísané protiepidemiologické predpisy a zaviedlo také bezpečnostné opatrenia, ktoré si vyslúžili pochvalu aj v médiách.

Hlavnou témou fóra bola „Let’s Heal the World Together“, ktorá ukazuje ďalší spôsob, ako pandémia ovplyvnila udalosť. Cieľom bolo hľadať spoločné európske riešenia k závažnosti krízy, motivovať organizátorov všetkých podujatí a ukázať, že v ére COVID-19 je možné posunúť sa dopredu.

Témy prerokované na konferencii mali pomôcť nájsť spoločné politické a ekonomické riešenia v dnešnom novom svete. Diskutovalo sa o Agende NATO 2030, obnove hospodárstva EÚ po COVID-19, spôsoboch financovania po COVID-19, či budúcnosti demokracie v “pokoronovom” svete, budúcnosti obrannej a bezpečnostnej politiky a vplyvu pandémie na rodovú rovnosť.

Veľvyslankyňa Bridget Brink spolu s tromi panelistami hovorila na tému „Ženy a COVID“ počas raňajkového panelu GLOBSEC s názvom „CEE Her“. Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien na medzinárodnom fóre sú pre iniciatívu „CEE Her“ prioritou. Počas diskusie veľvyslankyňa zdôraznila dôležitosť uznania rodovej inklúzie.

„Všetci vyhrávame, keď necháme všetkých súťažiť o riešenie dnešných globálnych výziev. Hlasy žien sú potrebné aj v politických diskusiách. Ak majú ženy a muži rovnaký prístup k hľadaniu riešení dnešných globálnych výziev, zvyšuje to množstvo nápadov a prospieva spoločnosti ako celku,“ uviedla veľvyslankyňa Bridget Brink. „Ak existuje jedna vec, ktorú táto pandémia odhalila, je, že štrukturálne nerovnosti v spoločnosti vedú k zdravotným a ekonomickým dopadom. Myslím si, že teraz musia tvorcovia politík podniknúť kroky na zabezpečenie lepšej ochrany všetkých ľudí pred budúcimi krízami. Patria sem snahy o začlenenie väčšieho počtu žien do všetkých úrovní hospodárstva a vlády. Podniky a vlády, ktoré zohľadňujú diverzitu a rôzne názory, sú v zásade lepšie vybavené na zvládnutie krízy. Skutočná rodová rovnosť, či už doma, na pracovisku alebo vo vláde, je v najlepšom záujme každého. Kríza COVID-19 túto pravdu len zvýraznila,“ dodala veľvyslankyňa.

Konferencia, ktorá sa konala v Bratislave aj vo Vysokých Tatrách, preukázala odhodlanosť a ukázala cestu vpred v bezprecedentných dobách COVID, kde ide aj o budúcnosť Európy.