Veľvyslankyňa B. Brinková o Dni nezávislosti v USA

Američania oslavujú Deň nezávislosti. 4. júla 1776 bola prijatá deklarácia, ktorá proklamovala nezávislosť amerických kolónií od Veľkej Británie. Viac nám o tejto téme povedala americká veľvyslankyňa na Slovensku Bridget Brinková: https://www.ta3.com/clanok/1187126/velvyslankyna-b-brinkova-o-dni-nezavislosti-v-usa.html