Veľvyslanectvo USA ocenilo slovenských ochrancov ľudských práv

Dňa 25. apríla veľvyslanec Adam Sterling ocenil troch slovenských občanov za ich úsilie o presadzovanie ľudských práv, práv žien a transparentnosti na Slovensku a to na siedmom výročnom ceremoniáli veľvyslanectva.

Investigatívny novinár Ján Kuciak, ktorý pracoval pre aktuality.sk, získal Transparency Award in memoriam za jeho investigatívne reportáže o korupcii, odvahe hľadať pravdu a osobnú obeť pri službe verejnosti. Veľvyslanec odovzdal ocenenie rodinným príslušníkom a kolegom z aktualít.sk, ktorí ho prevzali v mene pána Kuciaka. Na počesť jeho odvahy sa v budúcich rokoch cena veľvyslanectva za transparentnosť premenuje na Cenu Jána Kuciaka za transparentnosť.

Evanjelický teológ Ondrej Prostredník získal Human Rights Award a to za svoju otvorenú ochranu zraniteľných menšinových komunít na Slovensku. Ondrej Prostredník neúnavne obhajuje rovnaké zaobchádzanie s LGBTI komunitou, ako aj náboženskú toleranciu a porozumenie medzi kresťanmi, židmi a moslimami.

Mariana Kováčová, zakladateľka a riaditeľka Centra Slniečko v Nitre, získala Woman of Courage Award. Centrum Slniečko poskytuje podporné a ochranné služby obetiam domáceho násilia a sexuálneho zneužívania od začiatku deväťdesiatych rokov. Pani Kováčová sa zasadzuje za práva žien a za zlepšenie poskytovania sociálnych a ochranných služieb na Slovensku.

Veľvyslanectvo USA každoročne oceňuje obdivuhodné úspechy Slovákov, ktorí sa snažia zlepšiť životy svojich spoluobčanov a upevniť slovenskú demokraciu. Tieto ocenenia potvrdzujú trvalý záväzok USA k základným hodnotám rovnosti, tolerancie, dobrej správy vecí verejných a transparentnosti.

Embassy’s annual Human Rights Awards Ceremony (Embassy photo)
Embassy’s annual Human Rights Awards Ceremony (Embassy photo)
Embassy’s annual Human Rights Awards Ceremony (Embassy photo)
Embassy’s annual Human Rights Awards Ceremony (Embassy photo)
Embassy’s annual Human Rights Awards Ceremony (Embassy photo)
Embassy’s annual Human Rights Awards Ceremony (Embassy photo)
Embassy’s annual Human Rights Awards Ceremony (Embassy photo)
Embassy’s annual Human Rights Awards Ceremony (Embassy photo)