Veľvyslanectvo odovzdalo Ceny za ochranu ľudských práv

Veľvyslanec USA na Slovensku Gautam Rana dnes slávnostne odovzdal výročné Ceny za ochranu ľudských práv za rok 2023. Ceny každoročne udeľuje americké veľvyslanectvo v kategóriách Woman of Courage (Žena s odvahou), Human Rights Defender (Ochranca/Ochrankyňa ľudských práv) a Ján Kuciak Transparency Award (Cena Jána Kuciaka za transparentnosť). Podpora a posilňovanie dodržiavania ľudských práv na celom svete patria medzi priority americkej vlády. Práca obhajcov a obhajkýň ľudských práv a právneho štátu na Slovensku priamo ovplyvňuje životy ľudí a veľvyslanectvo oceňuje ich neprestajné úsilie o pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú, ako aj prácu v záujme spoločnosti.

„Ide o významnú príležitosť, aby sme ocenili a uznali prácu všetkých, ktorí podporujú a šíria hodnoty, ktoré nás spájajú, vrátane ľudských práv, tolerancie, dobrej správy verejných záležitostí a boja proti korupcii, “ uviedol Gautam Rana.

Cenu Žena s odvahou získala komunitná pracovníčka Zara Kromková za odvahu a vytrvalosť v neustálej snahe o dosiahnutie rovnakých práv pre LGBTQI+ ľudí. Zara Kromková patrí k najvýraznejším tváram a hlasom transrodových ľudí na Slovensku, je spoluzakladateľkou komunitného a poradenského centra Prizma v Košiciach, aktívne pomáhala LGBTQI+ ľuďom utekajúcich pred vojnou na Ukrajine a po útoku na Tepláreň sa stala jednou z líderiek kampane za práva a bezpečnosť LGBTQI+ komunity Ide nám o život.

Vedúca sekcie styku s verejnosťou Tamara Sternberg-Greller odovzdala Cenu Ochrankyňa ľudských práv právničke Alexandre Malangone za jej dlhodobé úsilie o ochranu práv obetí obchodovania s ľuďmi a migrantov, ako aj o účinné vyvodenie zodpovednosti voči páchateľom zločinov spáchaných na utečencoch z Ukrajiny. Cenu odovzdala Sternberg-Greller, pretože veľvyslanec Rana sa sám vylúčil z rozhodovania o tejto kandidtáke, keďže jeho manželka je dobrovoľníčkou Ligy za ľudské práva a veľvyslanectvo si je vedomé akéhokoľvek skutočného alebo domnelého konfliktu záujmov. Alexandra Malangone, ktorá pôsobí na univerzite Johns Hopkins SAIS v talianskej Bologni a spolupracuje s Ligou za ľudské práva na Slovensku, sa venuje otázkam boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Malangone dlhodobo pôsobí aj v medzinárodných inštitúciách zameraných na túto tému.

Ján Jenčo, končiaci generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia, si odniesol Cenu Jána Kuciaka za transparentnosť. Ján Jenčo je dlhodobo aktívny v oblasti ochrany životného prostredia a vo funkcii riaditeľa pracoval na posilnení nezávislosti a efektivity inšpekcie. Cenu získal za preukázanie príkladnej integrity vo verejnej správe a odvahy prispieť k vyšetreniu korupcie po tom, čo čelil ponuke úplatku.