USA prispejú sumou 3,6 milióna dolárov na ochranu východnej hranice

Spojené štáty prispejú Slovensku sumou 3,6 milióna dolárov na výcvik a vybavenie na ochranu východnej hranice. Projekt pomôže chrániť slovenskú hranicu pred nezákonným pohybom zbraní, drog, kontrabandu a ľudí a zároveň podporí zákonný vstup a výstup a zákonný obchod.

„Počas nasledujúcich dvoch rokov Spojené štáty poskytnú slovenským inštitúciám výcvik a dodajú dôležité vybavenie, aby zlepšili jej schopnosť chrániť hranice. Sme priatelia, partneri a spojenci a tento projekt ďalším príkladom zmysluplného a vzájomne rešpektovaného partnerstva medzi našimi dvoma krajinami,“ vysvetlil veľvyslanec USA na Slovensku Gautam Rana a poznamenal, „že posilnenie bezpečnosti hraníc je nevyhnutné pre bezpečnosť, hospodársku prosperitu a národnú suverenitu Slovenska.“

Okrem nových príspevkov na vybavenie zo strany Spojených štátov budú zástupcovia oboch krajín spoločne realizovať sériu výmen informácií a stykov, hodnotení spôsobilostí, workshopov a školení zameraných na budovanie kapacít vo Washingtone, Bratislave, Poprade, Košiciach, Sobranciach a ďalších mestách. Táto spolupráca poskytuje príležitosť vzájomne sa učiť jeden od druhého a posilniť našu kolektívnu bezpečnosť.

Témy budú siahať od využitia analýzy údajov na posúdenie rizika vstupu osôb a tovaru na Slovensko až po implementáciu technológií a zariadení na odhaľovanie používania tunelov a dronov na hraniciach.

Finančné aj ľudské zdroj poskytujú ministerstvá zahraničných vecí a vnútornej bezpečnosti Spojených štátov.