UPOZORNENIE: Rekonštrukcia fasády budovy začína 15. augusta 2022

Pamiatkový úrad spolu s Ministerstvom kultúry SR opraví a zrekonštruuje fasádu historickej budovy Veľvyslanectva USA na Hviezdoslavovom námestí. Tešíme sa na obnovu historickej budovy na tomto významnom námestí v srdci Bratislavy.

Vyzývame návštevníkov Konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva USA, aby dodržiavali bezpečnú vzdialenosť od lešenia označenú príslušnými značkami na mieste.

Tešíme sa na dokončenie tejto dlho očakávanej rekonštrukcie.