Spojené štáty americké zavádzajú zmeny v bezvízovom programe

WASHINGTON – Spojené štáty americké dnes začali zavádzať zmeny podľa Zákona o zlepšení bezvízového programu a zabránení cestovania teroristom z roku 2015 (ďalej len „zákon“). Americký úrad colnej a hraničnej ochrany (U.S. Customs and Boarder Protection – CBP) prijíma každý deň viac ako milión cestujúcich prichádzajúcich do Spojených štátov, a v jeho záujme je uľahčovať oprávnené cesty pri zachovaní čo najvyššieho štandardu bezpečnosti a ochrany hraníc. Podľa uvedeného zákona cestujúci patriaci do kategórií uvedených nižšie už nie sú oprávnení vycestovať do Spojených štátov alebo vstúpiť na ich územie v rámci bezvízového programu (VWP):

  • Občania krajín zapojených do programu VWP, ktorí cestovali do Iránu, Iraku, Sudánu alebo Sýrie, alebo sa nachádzali na území týchto krajín v čase od 1. marca 2011 (s obmedzenými výnimkami na cestovanie na diplomatické alebo vojenské účely v službách krajiny zapojenej do programu VWP).
  • Občania krajín zapojených do programu VWP, ktorí majú zároveň aj občianstvo Iránu, Iraku, Sudánu alebo Sýrie.

Tieto osoby budú môcť požiadať o vízum prostredníctvom riadneho vízového procesu na veľvyslanectve alebo konzuláte v ich krajine. Americké veľvyslanectvá a konzuláty sú pripravené spracúvať zrýchlenou cestou žiadosti osôb, ktoré potrebujú americké vízum na vycestovanie do USA z naliehavých obchodných, lekárskych alebo humanitárnych dôvodov.

Od 21. januára 2016 sa ruší cestovná autorizácia ESTA tým cestujúcim, ktorí sú držiteľmi platnej autorizácie ESTA, a ktorí v žiadosti o ESTA uviedli, že majú dvojité občianstvo v jednej zo štyroch vyššie uvedených krajín.

Podľa nového zákona môže minister pre vnútornú bezpečnosť udeliť výnimku z týchto obmedzení, ak sa zistí, že takáto výnimka je v záujme presadzovania práva alebo národnej bezpečnosti Spojených štátov. O takýchto výnimkách sa bude rozhodovať od prípadu k prípadu. V zásade, kategórie cestujúcich, ktorí by mohli byť oprávnení na udelenie výnimky, zahŕňajú:

  • osoby, ktoré cestovali do Iránu, Iraku, Sudánu alebo Sýrie v mene medzinárodných organizácií, regionálnych organizácií, alebo štátnych orgánov na nižšej úrovni na služobné účely;
  • osoby, ktoré cestovali do Iránu, Iraku, Sudánu alebo Sýrie v mene humanitárnej mimovládnej organizácie na služobné účely;
  • osoby, ktoré cestovali do Iránu, Iraku, Sudánu alebo Sýrie ako novinári za spravodajskými účelmi;
  • osoby, ktoré cestovali do Iránu na legitímne účely súvisiace s podnikaním po prijatí Spoločného komplexného akčného plánu (Joint Comprehensive Action Plan) (14. júla 2015); a
  • osoby, ktoré cestovali do Iraku na legitímne účely súvisiace s podnikaním.

O udelení výnimky žiadateľom o ESTA sa bude rozhodovať od prípadu k prípadu, v súlade so zákonnými podmienkami. Okrem toho budeme aj naďalej skúmať, či a ako sa môžu výnimky uplatniť v prípade štátnych príslušníkov Iraku, Sýrie, Iránu a Sudánu s dvojitým občianstvom.

Každý cestujúci, ktorý dostane oznámenie, že už nie je oprávnený cestovať na základe programu VWP, je aj naďalej oprávnený cestovať do Spojených štátov na základe platného neprisťahovaleckého víza vydaného veľvyslanectvom alebo konzulátom Spojených štátov. Títo cestujúci sa budú musieť dostaviť na pohovor na americké veľvyslanectvo alebo konzulát a do USA budú môcť vycestovať na základe udeleného víza vo svojom pase.

Nový zákon nezakazuje cestovanie alebo vstup do Spojených štátov a veľkej väčšiny cestujúcich z krajín zapojených do programu VWP sa táto právna úprava nedotkne.

Aktualizovaná žiadosť o ESTA s dodatočnými otázkami má byť uverejnená koncom februára 2016 s cieľom upraviť výnimky týkajúce sa cestovania na diplomatické a vojenské účely ustanovené v zákone.

Informácie o žiadostiach o vízum možno nájsť na http://travel.state.gov/.

Aktuálni držitelia cestovnej autorizácie ESTA by si pred vycestovaním mali overiť stav tejto autorizácie na webovom sídle CBP https://esta.cbp.dhs.gov.