Vyhlásenie veľvyslanectva USA k migračnej kríze

Spojené štáty vítajú úsilie Európskej únie nájsť komplexné a koordinované riešenie migračnej krízy, ktoré zaručí ochranu životov a dodržiavanie ľudských práv a zodpovedajúcich postupov pri preverovaní a registrácii. Udržanie jednoty pri riešení tohto problému je rozhodujúce, pretože iba zjednotená Európa má silu zabezpečiť mier a stabilitu v regióne aj mimo neho.

Pri diskusiách Európanov o tom ako najlepšie reagovať na krízu, by sa mali politici vyvarovať rétoriky, ktorá vyvoláva obavy a nedorozumenia a posilňuje extrémistov, ktorí sa snažia využiť krízu pre svoje vlastné ciele. Žiadame predstaviteľov vlády, aby zapojili do riešenia tých členov spoločnosti, ktorí na túto humanitárnu výzvu reagujú so súcitom a veľkorysosťou. Očakávame konkrétne plány vlády, ktoré preukážu solidaritu s úsilím obyvateľov Slovenska, podieľajúcich sa na zaistení humanitárnych potrieb.

Sme hrdí, že Spojené štáty sú aj naďalej najväčším darcom humanitárnej pomoci na svete, s viac ako 4 miliardami USD, ktoré poskytli humanitárnym organizáciám a ďalším organizáciám zaoberajúcimi sa humanitárnou krízou na Blízkom východe a v severnej Afrike. Spojené štáty nedávno oznámili, že v budúcom roku príjmu 85 tisíc utečencov z celého sveta, vrátane 10 tisíc zo Sýrie. Vážime si všetkých ľudí, ktorí sú solidárni s utečencami a Európou.