Výročné ceny veľvyslanectva USA pre oblasť ľudských práv

Dňa 9. apríla sa v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie výročných cien veľvyslanectva USA obhajcom ľudských práv na Slovensku. Dodržiavanie ľudských práv trvalo patrí k najvyšším prioritám Spojených štátov amerických na celom svete. Činnosť obhajcov ľudských práv na Slovensku priamo ovplyvňuje životy mnohých ľudí, a veľvyslanectvo oceňuje ich neprestajné úsilie o pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú.

Chargé d´affaires Norman Thatcher Scharpf povedal: „Tohto roku popri našich výročných oceneniach Human Rights Defender a Woman of Courage po prvý krát udeľujeme protikorupčnú cenu veľvyslanca, Ambassador´s Anti-Corruption Award, ako výraz uznania jednotlivcom alebo organizáciám, ktoré v uplynulom roku významne prispeli k boju proti korupcii na Slovensku. Vznik tejto novej ceny je súčasťou nášho úsilia poukázať na prvoradý význam boja proti korupcii na Slovensku a zároveň vyjadriť uznanie záslužnej práci mnohých organizácií a jednotlivcov v boji proti korupcii.“

Chargé Scharpf dodal: „V uplynulom roku sme boli svedkami istého pokroku v oblasti ľudských práv na Slovensku. Vítame prijatie vôbec prvej Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku a skutočnosť, že bolo z fondov EÚ vyčlenených približne 300 miliónov EUR na pomoc marginalizovaným Rómom. V tejto aj v ďalších oblastiach však prirodzene ešte zostáva urobiť veľa práce, budeme radi, keď sa dozvieme o ďalšom pokroku.“

Ceny veľvyslanectva dostali:

  • Ocenenie za ochranu ľudských práv Human Rights Defender Award si prevzala Iniciatíva Inakosť a súvisiace organizácie ľudí LGBT ako uznanie za ich pozoruhodné a vytrvalé úsilie o obhajobu práv ľudí LGBT na Slovensku, a to aj napriek intenzívnemu odporu, najmä pri príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku.
  • Ocenenie Woman of Courage Award si prevzala Lýdia Šuchová, predsedníčka občianskeho združenia „Equity“, za veľké osobné nasadenie a odvahu pri presadzovaní práv mužov, žien a detí z marginalizovaných rómskych komunít, napriek hlboko zakoreneným predsudkom voči nim.
  • Našu úvodnú cenu Ambassador´s Anti-corruption Award si prevzala statočná dvojica oznamovateľov z piešťanskej nemocnice Alan Suchánek a Magdaléna Kovačovičová za ich vytrvalú snahu presadzovať napriek inštitucionálnym tlakom práva pacientov a riadne využívanie verejných prostriedkov v sektore zdravotníctva, najmä pri verejnom obstarávaní počítačového tomografu v piešťanskej nemocnici.