Služby pre občanov USA

Všetky informácie o službách pre občanov USA nájdete na anglických stránkach veľvyslanectva.

Kontakty pre občanov USA v naliehavých prípadoch

V naliehavých prípadoch je americkým občanom k dispozícii úradník konzulárneho oddelenia 24 hodín denne na telefónnom čísle 0903-703-666 (ak voláte zo Slovenska), 011-421-903-703-666 (ak voláte z USA) alebo +421-903-703-666 (ak voláte z iných krajín).

Dôležité upozornenie

Bežné konzulárne služby ako napr. vystavenie amerického pasu, vystavenie rodného listu alebo overovanie dokumentov, sú možné len na základe časenky. Časenku získate on-line. Bez časenky vám nebude umožnený vstup na veľvyslanectvo.