Služby pre občanov USA

Občania USA, ktorí potrebujú urgentnú pomoc môžu telefonovať na číslo +421-2-5443-0861 v čase od 08:00 do 16:30 h (centrálneho európskeho času).

V NALIEHAVÝCH prípadoch mimo úradných hodín postupujte podľa inštrukcíí uvedených nižšie.  Naliehavá situácia môže byť krádež, úmrtie, vážne zranenie, naliehavá zdravotná situácia, občan USA v núdzi, zatknutie občana USA na Slovensku a pod.

V naliehavých prípadoch postupujte nasledovne: ak voláte zo Slovenska, vytočte 0903-703-666. Ak voláte z USA alebo z amerického telefónu, volajte 011-421-903-703-666. Ak voláte z inej krajiny alebo z niektorých slovenských telefónov, vytočte +421-903-703-666 alebo 00-421-903-703-666. Alternatívne môžte volať na číslo ústredne 02-5443-0861 zo slovenského telefónu alebo +421-2-5443-0861, 00-421-2-5443-0861 or 011-421-2-5443-0861 zo zahraničia. Potom stlačte “0” a požiadajte o prepojenie na službukonajúceho pracovníka.

Toto číslo NESLÚŽI na vízové otázky. Informácie o vízach sú na linke: Vízové informácie