Transatlantický obchod nielen pre veľkých

Medzi USA a Európou existuje už dnes jedno z najsilnejších ekonomických partnerstiev na svete. Spolu tvoríme polovicu svetového HDP a tretinu svetového obchodu. Každý deň cez Atlantik prúdia služby a tovar v hodnote troch miliárd dolárov, čo podporuje tvorbu pracovných miest a ekonomický rast na oboch brehoch oceánu.

Je nevyhnutné, aby sa naše vzťahy prispôsobili novým výzvam a príležitostiam. Ako počas aprílovej návštevy v nemeckom Hannoveri poznamenal Barack Obama, existuje priestor na ďalší rast. Je v našich silách odstrániť množstvo regulačných a byrokratických prekážok, vďaka čomu dokážeme zintenzívniť obchod, predávať viac tovarov, vytvoriť nové pracovné miesta a zvýšiť prosperitu.

Zmluva o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve známa ako TTIP to zabezpečí zavedením rozumných reforiem, ktoré odstránia clá či byrokratické prekážky pre dovoz a vývoz tovarov cez hranice a podporia služby cez internet – to všetko s ohľadom na práva spotrebiteľa, ochranu životného prostredia a pracovnoprávnych noriem založených na spoločných hodnotách. Nejde však len o aktuálne otázky – ide o to, aby EÚ a USA pracovali spolu na nastavení vysokých globálnych štandardov v oblasti nových technológií, od elektrických vozidiel – čo je záujem slovenských výrobcov – až po zdravotnícke zariadenia či nové materiály, akými sú nanotechnológie.

Keďže obchodné bariéry viac zaťažujú malé firmy než veľké podniky, TTIP prinesie nové príležitosti najmä malým a stredným podnikom. Tie sú jadrom slovenskej ekonomiky, motorom hospodárskeho rastu, inovácií a tvorby pracovných miest, pričom predstavujú 99 percent všetkých slovenských podnikov a tvoria tri štvrtiny pracovných miest v súkromnom sektore.

Nedávno sme spolu s Európskym partnerstvom pre verejné stratégie spustili projekt Transatlantický obchod: nové príležitosti pre slovenské spoločnosti, ktorého cieľom je podporiť slovenské spoločnosti pri hľadaní príležitostí v USA. Stránka http://www.transatlantictrade.sk/ predstavuje úspešné príbehy vybraných slovenských firiem, predovšetkým malých a stredných podnikov, ktorým sa už podarilo uspieť na americkom trhu, prípadne zvažujú, že naň v blízkom čase vstúpia.

Tieto firmy, pochádzajúce zo všetkých regiónov Slovenska, sú dôkazom, že transatlantický obchod nemusí byť doménou len veľkých spoločností. Poukazujú na fakt, že na tomto trhu dokážu vďaka tvrdej práci a vysokokvalitným tovarom uspieť aj menšie firmy. Verím, že tieto príbehy budú pre vás inšpiráciou.