Stretnutie CdA s náboženskými predstaviteľmi a odborníkmi pri príležitosti vydania IRFR

Dňa 2. júna minister zahraničných vecí Blinken zverejnil Správu o medzinárodnej náboženskej slobode za rok 2021 (IRFR), po ktorej veľvyslanectvo usporiadalo stretnutie s cieľom dozvedieť sa o práci a úsilí rôznych náboženských predstaviteľov a iných verejných činiteľov a potvrdiť našu pokračujúcu oddanosť presadzovaniu náboženských slobôd a tolerancie. Na Slovensku je registrovaných 18 náboženských skupín, no mnohé sú vylúčené z dôvodu prisnych zákonov.

Chargé d´Affaires Nicholas Namba poznamenal, že „rešpektovanie náboženskej slobody a náboženská tolerancia sú základné demokratické hodnoty. Ľudia môžu naplno žiť len v spoločnostiach, kde si každý môže slobodne vybrať a praktizovať svoje náboženstvo. Bolo mi privilégiom hostiť skupinu praktizujúcich a expertov, ktorí sa usilujú o to, aby sa Slovensko stalo takýmto miestom a riešia výzvy, ktorým čelia mnohé náboženské skupiny a veriaci, vrátane reštriktívnych zákonov o registrácii náboženstiev a náboženskej neznášanlivosti.“

Celú správu o náboženskej slobode za rok 2021 si môžete prečítať tu.