Vyhlásenie veľvyslanca Sedgwicka k protestom proti migrantom

Veľmi nás znepokojili nedávne násilné protesty proti imigrantom, ku ktorým došlo v Bratislave 20. júna – teda v deň, keď oslavujeme Svetový deň utečencov. Táto problematika je veľmi zložitá a aj v Spojených štátoch amerických existujú rôzne názory na to, aké by bolo jej najlepšie riešenie. Všetci sa však zhodneme na tom, že v jej najhlbšej podstate hovoríme o životoch ľudských bytostí –žien, detí a mužov – ktoré sa ocitli uprostred humanitárnej krízy, a ktorým máme morálnu povinnosť pomôcť. Diskusia o tom, ako to čo najlepšie urobiť, by sa mala odohrávať v rovine racionálnej a pokojnej výmeny názorov.

Vyzývame politikov, aby sa neuchýlili k zneužívaniu tejto diskusie na získanie politického prospechu, a aby sa vyhli preberaniu štvavej rétoriky extrémistov a skupín podnecujúcich nenávisť. Je úlohou lídrov všetkých politických strán, aby jednoznačne odsúdili nedávne extrémistické protesty a nenávistné heslá. Ponechanie extrémistickej rétoriky bez povšimnutia vytvára väčší priestor pre šírenie nenávisti a násilia.

Počas môjho päťročného pôsobenia na Slovensku som tu bol srdečne prijímaný a obdivujem vynachádzavosť, pracovitosť a hodnoty slovenského ľudu. Som presvedčený, že vedúci predstavitelia Slovenska spolu so svojimi európskymi partnermi dokážu riešiť aktuálne výzvy pokojným a dôstojným spôsobom, ktorý ukáže tú najlepšiu stránku slovenskej multikultúrnej spoločnosti.