Stanovisko diplomatickej komunity pri príležitosti Medzinárodného Dňa žien

Bratislava, 8. marca 2021

Dnes, na Medzinárodný deň žien, oslavujeme úspechy a líderstvo žien po celom svete. Uznávame významný prínos žien v boji proti koronavírusu ako lekárok a opatrovateliek, vedkýň a učiteliek, v biznis sfére či ako politických líderiek.

Obzvlášť si uvedomujeme, že ženy a dievčatá boli nepomerne ovplyvnené negatívnymi ekonomickými účinkami COVIDu-19. Počas pandémie sú ženy náchylnejšie k strate zamestnania než muži a bremeno neplatenej starostlivosti o deti a virtuálneho vzdelávania zaťažilo ženy neúmerne výraznejšie.

Znepokojujú nás správy z celého sveta o zvyšujúcom sa násilí počas pandémie na základe pohlavia, čo zdôrazňuje potrebu vyvinúť väčšie úsilie na prevenciu a elimináciu všetkých foriem sexuálneho a rodovo podmieneného násilia. Zákazy vychádzania a ďalšie obmedzenia súvisiace s COVID-19 vystavili ženy a dievčatá zvýšenému riziku rodovo podmieneného násilia, často v rukách ich partnerov alebo iných členov rodiny, a odrezali ich od toľko potrebnej podpory.

Podporujeme snahy o presadzovanie spravodlivej účasti žien v ekonomike znižovaním rozdielov v odmeňovaní medzi ženami a mužmi a presadzovaním rovnakej odmeny za prácu rovnakej hodnoty, bojom proti rodovo podmienenej diskriminácii a obťažovaniu na pracovisku a v jeho okolí a presadzovaním zdravej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, vrátane poskytovania starostlivosti o rodičov a deti.

Uznávame tiež, že ženy majú právo na úplnú kontrolu nad záležitosťami týkajúcimi sa ich tela a zdravia a na slobodné rozhodovanie bez nátlaku a násilia. Zdôrazňujeme rešpektovanie práv žien počas pôrodu a dôležitosť univerzálneho prístupu žien k informáciám o zdraví, vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti.

Zaviazali sme sa k podpore a ochrane ľudských práv všetkých ľudí. Chceme, aby rodová rovnosť a plnohodnotné uplatňovanie ľudských práv pre všetky ženy a dievčatá boli v súlade s našimi medzinárodnými záväzkami. Všetci ľudia si zaslúžia žiť v bezpečí a dôstojnosti bez násilia a strachu. K dosiahnutiu tohto cieľa sa opätovne zaväzujeme.

Signatári

Ministerstvo Zahraničných Vecí a Európskych Záležitostí Slovenskej Republiky

Veľvyslanectvo Albánska

Veľvyslanectvo Argentíny

Veľvyslanectvo Austrálie

Veľvyslanectvo Belgicka

Veľvyslanectvo Bulharska

Veľvyslanectvo Cypru 

Veľvyslanectvo Českej Republiky

Veľvyslanectvo Dánska

Veľvyslanectvo Egypta

Veľvyslanectvo Estónska

Zastúpenie Európskej Komisie

Veľvyslanectvo Fínska

Veľvyslanectvo Francúzska

Veľvyslanectvo Grécka

Veľvyslanectvo Gruzínska

Veľvyslanectvo Holandska

Veľvyslanectvo Írska

Veľvyslanectvo Islandu

Veľvyslanectvo Izraela

Kancelária Veľvyslanectva Kanady

Veľvyslanectvo Kazachstanu

Veľvyslanectvo Kolumbie

Veľvyslanectvo Kuvajtu

Veľvyslanectvo Lotyšska

Veľvyslanectvo Luxemburska

Veľvyslanectvo Malty

Veľvyslanectvo Mexika

Veľvyslanectvo Nemecka

Veľvyslanectvo Nového Zélandu

Veľvyslanectvo Nórska

Veľvyslanectvo Portugalska

Veľvyslanectvo Rakúska 

Veľvyslanectvo Rumunska

Veľvyslanectvo Severného Macedónska

Veľvyslanectvo Slovinska

Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Veľvyslanectvo Spojených Štátov Amerických

Veľvyslanectvo Srbska

Veľvyslanectvo Španielska

Veľvyslanectvo Švajčiarska

Veľvyslanectvo Švédska

Veľvyslanectvo Talianska

Veľvyslanectvo Uruguaja