SPRÁVA O ĽUDSKÝCH PRÁVACH NA SLOVENSKU ZA ROK 2019