Spoločné vyhlásenie o treťom strategickom dialógu medzi Slovenskom a Spojenými štátmi americkými

Text spoločného vyhlásenia vlád Spojených štátov amerických a Slovenska:

Vlády Slovenska a Spojených štátov amerických včera uskutočnili vo Washingtone tretí americko-slovenský strategický dialóg.  Séria strategických dialógov sa začala v roku 2020 a poukazuje na silu a význam bilaterálnych vzťahov a našej spolupráce v širokej škále tém.  Sme naďalej oddaní hodnotám demokracie, právneho štátu a ochrany ľudských práv, ktoré boli základom nášho partnerstva za posledné tri desaťročia.

Diskusiu viedol politický riaditeľ Michal Pavúk z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a zástupkyňa štátneho tajomníka Karen Donfried z Úradu pre európske a euroázijské záležitosti Ministerstva zahraničných vecí USA.  Pripojili sa aj zástupcovia Ministerstva obrany SR, Ministerstva hospodárstva SR, Rady pre mediálne služby a Policajného zboru SR, ako aj zástupcovia Ministerstva obrany a energetiky USA a Národnej bezpečnostnej rady.

Strategický dialóg sa zameral na tieto témy:

  • nevyprovokovaná a brutálna vojna Ruska proti Ukrajine;
  • bezpečnostné otázky vrátane bilaterálnej vojenskej spolupráce, transatlantických vzťahov a regionálnych bezpečnostných otázok, a to aj na západnom Balkáne;
  • energetická bezpečnosť vrátane úsilia o diverzifikáciu a posilnenie dodávateľských reťazcov;
  • úsilie o podporu demokracie prostredníctvom bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce, a to aj pod záštitou Samitu o demokracii;
  • boj proti dezinformáciám.

Slovensko a Spojené štáty rozhodne stoja za Ukrajinou a jej ľudom.  Ruské fingované referendá a pokus o anexiu ukrajinského územia sú urážkou zásad suverenity a územnej celistvosti, ktoré sú základom medzinárodného mieru.  Spojené štáty a Slovensko v spolupráci s našimi európskymi a globálnymi spojencami podporujú úsilie ukrajinského ľudu brániť svoju krajinu a demokraciu proti ruskej agresívnej vojne.

Spoločne sme zdôraznili dôležitosť jednoty a solidarity v rámci Aliancie NATO a posilnenia odstrašujúceho a obranného postoja NATO, najmä na východnom krídle Aliancie.  Opätovne sme potvrdili strategické partnerstvo medzi EÚ a NATO v reakcii na spoločné hrozby.  Vyzdvihli sme aj bilaterálnu vojenskú spoluprácu, ktorá sa v uplynulom roku výrazne posilnila prijatím Dohody o obrannej spolupráci a modernizáciou OS SR.

Slovensko a Spojené štáty vyjadrili podporu iniciatívam zameraným na posilnenie európskej energetickej bezpečnosti.  Diskusia sa zamerala na praktické výsledky pre spotrebiteľov a priemysel s cieľom zabezpečiť energetickú bezpečnosť a udržateľnosť.  Budeme hľadať príležitosti na posilnenie odolnosti národnej energetickej infraštruktúry a na odklon od ruských dodávok energie. Ďalšie iniciatívy, vrátane malých modulárnych reaktorov a vodíka, majú potenciál pre väčšiu technologickú spoluprácu v budúcnosti.

Máme v úmysle úzko spolupracovať na ochrane demokratických zásad a posilňovaní právneho štátu a demokratických inštitúcií doma aj v zahraničí.  Dynamická občianska spoločnosť, nezávislé médiá a nástroje na boj proti korupcii vrátane ďalšieho prehlbovania dvojstrannej a viacstrannej spolupráce v týchto oblastiach sú naďalej nevyhnutné na zabezpečenie demokracie pre budúce generácie. Obe krajiny sa zameriavajú na presadzovanie záväzkov zo Samitu o demokracii, ako je napríklad zdieľanie slovenských odborných znalostí pri vytváraní registra konečných užívateľov výhod.

Slovensko a Spojené štáty odsúdili používanie dezinformácií zo strany Ruska a iné formy škodlivého vplyvu.  Diskutovali sme o najlepších postupoch a ponaučeniach získaných v boji proti týmto dezinformáciám, ako aj o konkrétnych spôsoboch riešenia tohto problému.

Vyjadrili sme veľký záujem pokračovať v prehlbovaní nášho strategického partnerstva.  Slovensko bude hostiteľom ďalšieho strategického dialógu v roku 2023.