Spoločné vyhlásenie k právam LGBTQI+ ľudí

Bratislava, 24. júla – Ako medzinárodní priatelia a partneri Slovenskej republiky zastávame jednotné stanovisko k nevyhnutnosti dodržiavania základných ľudských práv a slobôd všetkých ľudí bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu a rodovú identitu. Spoločná oslava Dúhových festivalov PRIDE v Bratislave 24. júla a v Košiciach 21. augusta, spolu s ďalšími podujatiami PRIDE je dôležitým pripomenutím si nielen významných prínosov LGBTQI+ ľudí vo všetkých aspektoch našej spoločnosti, ale aj pripomenutím si potreby väčšej tolerancie.

Všeobecná deklarácia ľudských práv uvádza, že všetky osoby majú právo na uplatňovanie svojich základných ľudských práv a slobôd. Rovnako aj my stojíme za univerzálnosťou ľudských práv a zdôrazňujeme spoločné zdieľanie hodnoty, že každý si zaslúži dôstojné podmienky na život. Dodržiavame taktiež zásady Charty základných práv Európskej Únie, v ktorej je zakotvený princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými, vrátane LGBTQI+ ľudí. Inklúzia, ľudská dôstojnosť a rovnosť predstavujú jadro hodnôt, ktorým sa nesmieme spreneveriť.

Pandémia koronavírusu nám dala jasne najavo, že všetci sme navzájom prepojení a musíme byť jednotní. Naše budúce úspechy závisia od možnosti všetkých ľudí naplno uplatniť svoj potenciál, a to môžeme dosiahnuť iba v inkluzívnych spoločnostiach založených na zdieľaní spoločných hodnôt rovnosti, vzájomného rešpektu a slobody, ako aj podpory ľudských práv, princípov demokracie a právneho poriadku. Vítame úsilie zamerané na presadzovanie ľudských práv všetkých osôb v Slovenskej republike vrátane LGBTQI+ ľudí, a povzbudzujeme smerovanie k tolerancii a rešpektu všetkých ľudí v slovenskej spoločnosti. Každý si zaslúži bezpečné prostredie bez strachu, násilia a obťažovania a nikomu by nemala byť upretá možnosť naplno uplatniť svoj potenciál pre to, kým sú, alebo koho milujú.

 

Veľvyslanectvo Albánska

Veľvyslanectvo Argentíny

Veľvyslanectvo Austrálie a Stála misia Austrálie pri Organizácii Spojených národov

Veľvyslanectvo Rakúska

Veľvyslanectvo Belgicka

Veľvyslanectvo Bulharska

Kancelária Veľvyslanectva Kanady

Stála misia Čile pri Organizácii Spojených národov a ostatných medzinárodných organizáciách vo Viedni

Veľvyslanectvo Kolumbie vo Viedni

Veľvyslanectvo Cypru

Veľvyslanectvo Českej republiky

Veľvyslanectvo a Stála misia Dánska vo Viedni

Veľvyslanectvo Estónska

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku

Veľvyslanectvo Fínska

Veľvyslanectvo Francúzska

Veľvyslanectvo Nemecka

Veľvyslanectvo Grécka

Veľvyslanectvo Islandu

Veľvyslanectvo Izraela

Veľvyslanectvo Írska

Veľvyslanectvo Talianska v Bratislave

Veľvyslanectvo Litvy

Veľvyslanectvo Lotyšska

Veľvyslanectvo Luxemburského veľkovojvodstva

Veľvyslanectvo Čiernej Hory vo Viedni

Veľvyslanectvo Mexika

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva

Veľvyslanectvo a Stála misia Nového Zélandu

Veľvyslanectvo Severného Macedónska

Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Bratislave

Veľvyslanectvo Portugalska

Veľvyslanectvo Slovinskej republiky

Veľvyslanectvo Španielska

Veľvyslanectvo Švédska

Veľvyslanectvo Švajčiarska

Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických

Veľvyslanectvo Uruguaja

Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv

Silvia Porubänová, riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva

Matúš Vallo, primátor mesta Bratislava