Spoločné vyhlásenie pri príležitosti Pride

Tento rok na celom Slovensku oslavujeme Dúhové podujatia Pride, vrátane podujatí v Bardejove 10. júna, v Banskej Bystrici 24. júna, v Bratislave 22. júla a v Košiciach 26. augusta. Aj my stojíme pri LGBTQI+ komunite, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť slovenskej spoločnosti, usiluje sa o dosiahnutie úplnej rovnoprávnosti a zápasí tvárou v tvár s netolerantnosťou. Každý má právo na rešpekt, dôstojnosť a rovnosť – bez ohľadu na to, ako sa identifikuje alebo koho miluje.

Minulý rok bol smutným mementom toho, ako jednoducho môžu nenávistné slová viesť k nenávistným skutkom. Keď sa terčom stane jedna skupina ľudí, všetci ľudia v zraniteľných situáciách sú v menšom bezpečí. Dvojnásobná vražda pred Teplárňou ukázala, že diskriminácia a násilie kráčajú ruka v ruke. Snahy o obmedzovanie ľudských práv LGBTQI+ osôb spôsobujú ďalšiu bolesť. Chceme zdôrazniť, že keď sa postavíme za práva všetkých, spoločnosť sa stane slobodnejšou, prosperujúcejšou a bezpečnejšou.

Vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, ktorá bola prijatá pred 75 rokmi, sa uvádza, že každému človeku prislúchajú ľudské práva a základné slobody. Vo Viedenskej deklarácii a Akčnom programe z roku 1993 sa potvrdzuje, že ľudské práva sú nedeliteľné, vzájomne závislé a navzájom prepojené. Princípy Charty základných práv Európskej únie vyžadujú, aby všetky členské štáty EÚ zakotvili rovnaké zaobchádzanie so všetkými, vrátane LGBTQI+ ľuďmi. Členské štáty a mimovládne organizácie združené v Koalícii za rovnaké práva na celom svete podporujú práva LGBTQI+ ľudí. O týchto právach nemožno vyjednávať. Sú to ľudské práva. Sú nedeliteľné. Sú základný kameň našej slobodnej a demokratickej spoločnosti.

Všetkým lesbám, gayom, bisexuálom, transrodovým, queer a intersexuálnym ľuďom na Slovensku a vo svete, vidíme vás. Stojíme pri vás.

***

Veľvyslanectvo Argentínskej republiky

Veľvyslanectvo Austrálie

Veľvyslanectvo Belgického kráľovstva

Veľvyslanectvo Belgicka – Generálna delegácia Flámska

Veľvyslanectvo Bulharskej republiky

Veľvyslanectvo Cyperskej republiky

České veľvyslanectvo v Bratislave

Veľvyslanectvo Čiernej hory

Veľvyslanectvo Čile

Veľvyslanectvo Dánska

Zastúpenie skupiny EIB na Slovensku

Veľvyslanectvo Estónska

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku

Veľvyslanectvo Fínska

Veľvyslanectvo Francúzska

Veľvyslanectvo Grécka

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva na Slovensku

Veľvyslanectvo Írska

Veľvyslanectvo Islandu

Veľvyslanectvo Izraela

Veľvyslanectvo Japonska

Veľvyslanectvo Kanady

Veľvyslanectvo Litovskej republiky

Veľvyslanectvo Lotyšskej republiky

Veľvyslanectvo Luxemburského veľkovojvodstva

Veľvyslanectvo Maltskej republiky

Veľvyslanectvo Mexika

Nemecké veľvyslanectvo

Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Bratislave

Veľvyslanectvo Nového Zélandu

Veľvyslanectvo Portugalska v Bratislave

Veľvyslanectvo Rakúska

Veľvyslanectvo Rumunska

Veľvyslanectvo Severného Macedónska

Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave

Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických

Veľvyslanectvo Srbskej republiky

Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva v Bratislave

Veľvyslanectvo Švajčiarska

Veľvyslanectvo Švédska

Taipejská reprezentačná kancelária, Bratislava

Veľvyslanectvo Talianska

Veľvyslanectvo Ukrajiny

Wallonie.be a Wallonia-Brussels International na Slovensku

 

Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Dana Kleinert, zástupkyňa starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Silvia Porubänová a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Matej Vagač, starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy