Spoločné vyhlásenie k právam LGBTQI+ ľudí

Sme presvedčení, že LGBTQI+ práva sú ľudské práva, a že v nich nie je možné robiť kompromisy. Pri oslavách Dúhových festivalov PRIDE v Banskej Bystrici 25. júna, v Bratislave 23. júla, v Košiciach 27. augusta, a ďalších podujatiach PRIDE po celej krajine si ctíme vytrvalosť LGBTQI+ ľudí v ich boji za autentický a slobodný život na Slovensku a vo svete. PRIDE je príležitosťou na uznanie mnohých spôsobov, ktorými LGBTQI+ komunity posilňujú a prispievajú do všetkých našich spoločností.

Nevyprovokovaná vojenská agresia Ruska voči susednej Ukrajine nám pripomína, že nás spájajú spoločné hodnoty, vrátane podpory ľudských práv. Všeobecná deklarácia ľudských práv uvádza, že každej osobe prislúchajú ľudské práva a základné slobody. Rovnako princípy Charty základných práv Európskej únie zakotvujú rovnaké zaobchádzanie so všetkými, vrátane LGBTQI+ ľudí.

Taktiež oceňujeme úsilie ochrancov ľudských práv LGBTQI+ a organizácií občianskej spoločnosti, ktorí neúnavne pracujú na presadzovaní dodržiavania ľudských práv všetkých. Sú to partneri a spojenci.

Silné a zdravé demokracie zaisťujú LGBTQI+ ľuďom možnosť plne sa zapájať do spoločnosti a využívať všetky výhody dostupné pre ich občanov. Krajiny sú silnejšie, keď všetci ľudia – bez ohľadu na sexuálnu orientáciu, rodovú identitu alebo prejav, alebo pohlavné charakteristiky – sú plne uznávaní ako slobodní a rovnocenní členovia spoločnosti.

Veľvyslanectvo Albánska

Veľvyslanectvo Austrálie

Veľvyslanectvo Belgického kráľovstva

Veľvyslanectvo Českej republiky

Veľvyslanectvo Dánska

Veľvyslanectvo Estónska

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku

Veľvyslanectvo Fínska

Generálna delegácia Flámska

Veľvyslanectvo Francúzska

Veľvyslanectvo Grécka

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva

Veľvyslanectvo Írska

Veľvyslanectvo Islandu

Kancelária Veľvyslanectva Kanady

Veľvyslanectvo Litovskej republiky

Veľvyslanectvo Lotyšskej republiky

Veľvyslanectvo Luxemburského veľkovojvodstva

Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko

Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva

Veľvyslanectvo Nového Zélandu

Veľvyslanectvo Portugalska

Veľvyslanectvo Rakúska

Veľvyslanectvo Slovinskej republiky

Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva

Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických

Veľvyslanectvo Švajčiarska

Veľvyslanectvo Švédska

Veľvyslanectvo Talianska

Mária Kolíková, Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky

Radoslav Kutaš, Štátny tajomník Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Silvia Porubänová, výkonná riaditeľka, a tím Slovenského národného strediska pre ľudské práva

Matúš Vallo, primátor mesta Bratislava