Spoločné vyhlásenie diplomatických misií Bratislava po útoku na Zámockej ulici

Ako medzinárodní partneri Slovenska sme boli zdesení streľbou v Bratislave z 12. októbra, ktorá bola podľa všetkého cielene zameraná na LGBTQI+ komunitu. Takéto prejavy nenávisti sú neprijateľné. Naše myšlienky sú v prvom rade s obeťami a ich rodinami. Rovnako myslíme aj na LGBTQI+ komunitu na Slovensku, ktorá čelí nenávisti kvôli tomu, kým je alebo koho miluje. Nenávistná rétorika vedie k nenávistnému násiliu a nemá miesto v žiadnej krajine. Podpora a ochrana ľudských práv všetkých osôb patria k spoločným hodnotám, ktoré nás spájajú a z ktorých naše demokratické spoločnosti čerpajú silu.

Veľvyslanectvo Austrálie

Veľvyslanectvo Belgického kráľovstva

Veľvyslanectvo Českej republiky

Veľvyslanectvo Dánska

Veľvyslanectvo Estónska

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku

Veľvyslanectvo Fínska

Generálna delegácia Flámska

Veľvyslanectvo Francúzska

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva

Veľvyslanectvo Chorvátska

Veľvyslanectvo Írska

Veľvyslanectvo Islandu

Veľvyslanectvo Kanady

Veľvyslanectvo Kórejskej republiky

Veľvyslanectvo Litvy

Veľvyslanectvo Lotyšska

Veľvyslanectvo Luxemburského veľkovojvodstva

Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko

Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva

Veľvyslanectvo Nového Zélandu

Veľvyslanectvo Portugalska

Veľvyslanectvo Rakúska

Veľvyslanectvo Rumunska

Veľvyslanectvo Slovinska

Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva

Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických

Veľvyslanectvo Švajčiarska

Veľvyslanectvo Švédska

Veľvyslanectvo Talianska

Veľvyslanectvo Ukrajiny