Spoločné vyhlásenie 36 diplomatických misií v Slovenskej republike pri príležitosti prvého výročia ruskej celoplošnej invázie na Ukrajine

24. februára 2023 si pripomíname už rok od začiatku nezákonnej, nevyprovokovanej a neoprávnenej celoplošnej invázie Ruska proti Ukrajine. Barbarská a útočná vojna Ruska spôsobila nepremožiteľnému ľudu Ukrajiny nevýslovné utrpenie. Okrem toho postihla aj milióny ľudí na celom svete, vrátane krajín globálneho juhu.

Pri príležitosti tohto smutného výročia opätovne potvrdzujeme našu plnú podporu nezávislosti, suverenite a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc.

Rovnako podporujeme právo Ukrajiny brániť sa proti ruskej agresii. Čo najdôraznejšie odsudzujeme pokračujúcu ruskú agresiu proti Ukrajine a požadujeme bezpodmienečné stiahnutie ruských síl z medzinárodne uznaného územia Ukrajiny.

Ako partneri, priatelia a spojenci vyjadrujeme solidaritu s obyvateľmi Ukrajiny a oceňujeme ich odvahu a odhodlanie postaviť sa ruskej invázii. Rusko sa musí zodpovedať za zločiny a ničenie, spáchané na Ukrajine.

Naše krajiny budú pokračovať v poskytovaní politickej, ekonomickej, vojenskej a humanitárnej pomoci Ukrajine tak dlho, ako to bude potrebné. Oceňujeme neochvejný postoj Slovenska proti aktivitám Ruska; veľkorysé prijatie Ukrajincov, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy; a dodávanie vybavenia na pomoc Ukrajine pri jej obrane.

Aby v Európe zavládol mier, sloboda a demokracia, musí Ukrajina zvíťaziť. Stojíme pri Ukrajine. Sláva Ukraine.

Podpísali:
Veľvyslanectvo Albánskej republiky
Veľvyslanectvo Austrálskeho zväzu
Veľvyslanectvo Belgického kráľovstva
Veľvyslanectvo Bulharskej republiky
Veľvyslanectvo Cyperskej republiky
Veľvyslanectvo Českej republiky
Veľvyslanectvo Dánskeho kráľovstva
Veľvyslanectvo Estónskej republiky
Zastúpenie Európskej komisie
Veľvyslanectvo Fínskej republiky
Veľvyslanectvo Francúzskej republiky
Veľvyslanectvo Gruzínska
Veľvyslanectvo Helénskej republiky
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva
Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky
Veľvyslanectvo Islandskej republiky
Veľvyslanectvo Írska
Veľvyslanectvo Japonska
Veľvyslanectvo Kanady
Veľvyslanectvo Litovskej republiky
Veľvyslanectvo Lotyšskej republiky
Veľvyslanectvo Luxemburského veľkovojvodstva
Veľvyslanectvo Nemeckej Spolkovej republiky
Veľvyslanectvo Nového Zélandu
Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva
Veľvyslanectvo Poľskej republiky
Veľvyslanectvo Portugalskej republiky
Veľvyslanectvo Rakúskej republiky
Veľvyslanectvo Rumunska
Veľvyslanectvo republiky Severné Macedónsko
Veľvyslanectvo Slovinskej republiky
Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických
Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva
Veľvyslanectvo Švédskeho kráľovstva
Veľvyslanectvo Talianskej republiky